Anetavle Aud Kroken

1. generasjon:
1. Aud Kaaresd. Kroken f. 13.mars 1961.  Lom

2. generasjon, foreldre:
2. Kaare Olss. Kroken f. 10. aug. 1924 Lom
3. Jofrid Olsd. Slettom, f. 15. des. 1929  Lom

3. generasjon, besteforeldre:
4. Ola Annders. Kroken, f. 1. febr. 18  Lom
5. Anna Kristofferd. Gjerdet f. 26. sept. 1899 d   Lærdalsøyri
6. Ola Johanson Slettom f. /9 1900 Død 17. mai 1945 Lom
7. Anne Larsd. Kvåle f. 3/10 1895 d. 11/6 1963).  Lom

4. generasjon, oldeforeldre:
8.  Anders Jons. Kroken f. 12. nov. 1851-d 1939?  Lom
9.  Marit Olsd. Visvolden f. 1. mai 1850 Lom
10. Kristoffer Tomass. Gjerde Øyri  f. 1852 d. 1919, g. 19. 6. 1877 Årdal gift med
11. Kari Gunnarsd. Kvist f. 7. mars 1858 d. 1938  Lærdal
12. Johan (Bottabakken) Slettom f . 12. febr. 1866 (i flg. kyrkjeboka)  (12. febr 1865 i flg. folketellinga 1910) g. 1893 med
13. Anne Olsd. Bakken Slettom f. 25.aug. 1868 Lom
14. Lars Olsen  Kvåle f. 1865  Lom
15. Marit Larsd. Hoftakroken (Aukrustbakken) f. 1869  Lom

5. generasjon, tippoldeforeldre:
16. Jon Amunds. Brimiskjellen f. 18/5 1828   Lom gift 1853
17. Embjørg Andersd. Sæterdalen f. 9/5 1828 Lom gift 1853
18. Ole Nilss.Slettvolden, f. 1828  Lom
19. Kari Erlandsd. f. 4. aug. 1827?  Lom
20. Tomas Kristoffers. Øren f. 1826, g. 1856  Årdal med
21. Gjertrud Trondd. Nundal , f. 1833  Årdal
22. Gunder (Gunnar) Nielss. Kvist, f.1823, g. 22. juli 1849 med Slidre
23. Barbra Larsdotter  f.1829, flytte til Vik den 20. mai 1862.  Sogndal?
24. Erik Christophersen Øijordet
25. Rønnaug Knutsd. Bottabakken, f. 26.aug. 1839. Lom
26. Ola Kristens. Stein, f. 27. okt.1845 Lom
27. Kari Knutsd. Løkøyen, f. Laingen, f. 1848  Lom
28. Ole O Kolden, f. 1845
29. Anne Larsd., f. 1846
30. Ola Olsen f. 8. januar 1826
31. Live Larsdotter f. 11. augu st 1926

6. generasjon, tipp-tippoldeforeldre:
32. Amund Ivers. Orrhaugen, f.1796 (1797) Vågå
33. Ingrid Imbertsd. Langøygard f. 1796 Lom
34. Anders Franss.Sæterdalen,døypt 21.juni 1792  Lom
35. Embjørg Jonsd,f.1801  Lom
36. Nils  Lom
38. Erling/Erland Ols. Frisvold, gardmann  Lom
39. Synne Jonsd.? Lom
40. Kristoffer Tomass. Hestetun Øren, f. 1803-d. 1878 Årdal g. m.
41. Guro Helged. F. Øren, f.1804-d. 1875 Årdal
42. Trond Anders. Nundal, f.1792-d. 1867, Årdal g.1816 med
43. Brita Olsd. Holsæter (Øvre-Gjerde), f. 1792-d.1876 Årdal
44. Niels
45. Ragnhild?
46. Lars Torbjørns. Drevdal, f. 1797, g. 12. jan.1834 Luster g.m.
47. Kari Bendikd. Fortun ,f. 8. febr. 1802,  Lærdal
48. John Johannes., f. 1793-d.1 835
49. Anne Paulsd.? Kvåle, f. 1798 Lom
50. Knut Johans. Bottastuen, f. 1796
51. Anne Olsd. Urdi, f. 1806 Lom
52. Kristen Hanss. Stamstadeidet, f. 21. febr. 1817-d.1865, Lom g m
53. Anne Knutd. Randen, f. 26. mai 1811
54. Knut Ols. Randen (soldat)
55. Mari Amundsd.
56. Tosten Syvers. Kolden, f. 1796  Lom
57. Kari Guttormsd.
58. Lars Larss. F 1. okt. 1796
59. Eldri Olsd.

7. generasjon, tipp-tipp-tippoldeforeldre:
64. Iver Ivers. Kleppe, f. 1764 (ca 1770), Vågå Ormhaugen Lalm g.m.
65. Anne Amundsd., f.1763
68. Frans Rasmuss.,f.1751, Vågå g.m.
69. Gunhild Andersd., f. 1752
70. Jon
76. Ola
78. Jon
80. Tomas Anfinns. Vetti d.y. f. 1766-d. 1851, Årdal g.1790 m,
81. Marita Tolleivsd. f.Hestetun,f.1769-d.1833     Årdal
82. Helge Tors. Hestetun,f-1772-d.1851, Årdal g.m. 1798
83. Guro Nilsd. f. Dalaker  Årdal
84. Anders Johannes.Trondberg Nundal,  Valdres f ca 1757, g ca 1777
85. Anna Trondsd. f. Hæreid, f 1752   Årdal
86. Ola Sjurs. Holsæter, f.1756-d. 1828, Årdal g.1788 med
87. Anna Nilsd. f.Midttun, f.1764-d. 1844  Årdal
92. Torbjørn Lars. f 1750, bonde og gardbeboer Luster g m
93. Anna Christophersd. f 1753 Luster
94. Bendich Knuds. Fortun, f.1752, g.m.
95. Barbra Halverd., f. 1755
96. Johannes Johns. Turtum, f.1760-d.1840, g.m.
97. Eli Knutsd., f. 1764-d.1847
98. Paul Torkilds. Qvale, f.1754 g.m.
99. Mari Jonsd., f. 1767
100. Johannes Jonsson (brukar i Turtum) f. 1760 g.m.
101. Eli Knutsdotter f. ca 1763 på Grev i Vågå.
102. Ola
104. Hans Kristens, døypt 3. febr. 1782, g. 25.nov.1814 m.
105. Torø Guttormsd., døypt 29. juli 1792
106. Knut Ols.
107. Mari Amundsd.
108. Ola
110. Amund
112. Syver
114. Guttorm
116. Lars
118. Ola

8. generasjon, tipp-tipp-tipp-tippoldeforeldre:
128. Iver
130. Amund
136. Rasmus
138. Anders
160. Anfinn Anfinns.Vetti, f.1715-d. 1773, g. 1745 m.
161. Elsa Jørgensd. f.Ornes, Hafslo
162. Tolleiv (Torleif) Ols. Hestetun, f.1744-d.1816, g. 1765 m.
163. Synneva Andersd. f.Gald, f.1740-d.1767
164.Tor Håvards. Hestetun, f.1738-d.1813, g.1762 m.
165. Kari Tomasd. Ve, f.1743-d.1787
166. Nils Sjurs. Dalaker, f.1735-d.1763, g. 1759 m.
167. Kirsti Gulbrands. Dalaker
168. Johannes Ols. Volldal, f 1717, g. m.
169. Sigrid Anfinnsd. Vetti, f 1716
170. Trond Ols. Hæreid, f.ca 1723-d.1764, g.1748 m.
171. Brita Andersd. f 28.aug. 1723
172. Sjur Anders. Holsæter, f.1. febr.1714, g. m.
173. Brita Tomasd. Åbøle, f.1707
174. Nils Aslaks. Nundal, f.ca1731-d.1810,g. 1758 m.
175. Brita Rasmusd. Åbøle, f.27.apr.1738, Fardalen, Årdal
188. Knud
190. Hallvar (Halver) Eirikss., g. m.
191. Kari Gjerdet
192. John
194. Knut
196. Torkild
197. Ane?
198. Jon
199. Mari?
200. Jon Olsson f. ca 1720
201. Anne Jonsdotter f. ca 1721
208. Kristen Hanss. Sveine, f.ca 1719-d. 7. sept. 1771?,g. m.
209. Rannei Olsd.
210. Guttorm Rasmuss., f.1766, g. m.
211. Ragnhild Syversd. Odde
212. Ola
214. Amund

9.generasjon,tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldeforeldre:
320. Arnfinn Arnfinns. g. 1714 m.
321. Ingrid Olsd.
322. Jørgen
324. Ola Tolleivs. Hestetun, f.1716-d.1753, g.1741 m.
325. Marta Olsd., f.1715-d.1758
326. Anders Ols. Gald, d.1747, g.1730 m.
327. Synneva Olsd. Ve
328. Håvard Tors. Hestetun, f.1713-d.1790, g.1736 m.
329. Sigrid Knutsd., f 1711
330. Tomas
332. Sjur Gulbrands. Dalaker, frå Valdres? D.1779
333. Guro Nilsd.
334. Gulbrand
336. Ole Arnes. f 665, g. m.
337. Marita Johannesd. Voldal
338. Arnfinn Arnfinns. Vetti, f 1684, g. m.
339. Ingrid Olsd., f 1690
348. Aslak Nilss. Bjørkehaug Nundal, g. m. 1) Kirsti Pedersd. Seim og
349. Anna Gudbrandsd.
350. Rasmus Pers. Østrheim, frå Austrheim, Nordfjord, g. m.
351. Anna Jensd./Jonsd?
416. Hans
418. Ola
420. Rasmus
422. Syver


10. generasjon, tipp-tipp-tipp-tipp -tipp-tippoldeforeldre

640.. Anfinn Andfinds. Rønnei, frå Luster,f ca 1650,
642. Ola Vetti
648. Tolleiv Ols. d.1740, g.1715 med
649. Malene Jonsd. f  Øren
650. Fris-Ola
651. Lisbet
652. Ola Rasmuss. Gald, f. ca 1647-d. 1721, Sunnmøre, på Koparverket
653. Brita Andersd. f. ca.1651-d 1726
654. Ola Tomass. Ve, f.1680-d.1748, g.1705 m.
655. Kari Håvardsd. f. Hestetun, f.ca 1680-d.1741
656. Tore Håvardss. Hestetun, f.1675-d 1735, g.1712 m.
657. Ingeborg Tomasd. f. Hæreid
658. Knut
664. Gulbrand
665. Sigrid
666. Nils
667. Ingeborg?
674. Johannes Voldal, Årdal, g. m.
675. Rannei Knutsd. Voldal, Årdal
676. Anfind Anfinds. Rønnei, f 1650 Luster
700. Per
701. Gjertrud?
702. Jens
703. Brita?


11. generasjon:

1280. Anfind
1298. Jon Jørgens. Øren, f ca 1674-d 1727, g. m.
1299. Ragnhild Olsd. f Lægreid
1304. Rasmus, f ca 1600, frå Sunnmøre
1306. Anders
1308. Tomas Ols. Ve, f ca 1650-d ca 1704, g. m.
1309. Gro Hermundsd. Øvsttun, f 1654-d 1716
1310. Håvard
1312. Håvard
1314. Tomas Torsteins. Hæreid, f 1647-d ca 1730, g. m.
1315. ? frå Husum, Lærdal
1350. Knut
1352. Anfind

12. generasjon:
2596. Jørgen Jonss., g. m.
2597. Guri Pedersd. Amla
2598. Ola
2616. Ola Knuts., f ca 1585-d 1675, g. m.
2617. Karen Jensd.
2618. Hermund Botolvs., g. m.
2619. Berta Olsd. Lægreid
2628. Torstein  Asbjørns? Hæreid,f ca 1595-d ca 1670, g. m.
2629. Ingeborg Olsd.

13. generasjon:
5192. Jon
5194. Peder
5232. Knut
5234. Jens
5236. Botolv Hermunds.
5238. Oluf  Robbertson Lægreid, d 1658
5256. Asbjørn Hæreid , lensmann i Årdal frå 1611-1617
5258. Ola

14. generasjon:
10472.Hermund
10476. Robbert

15. generasjon: