Dagboka til Anders Jonsen

Etter Kaare har Aud teke vare på ei dagbok som Anders Jonsen Kroken skreiv frå 1886 til 1899. På dennetida budde familien på husmannsplass i Medalen. Dagboka er skrive med penn i eit lite hefte.

Familien til Anders og Marit .Frå venstre: Anders, Ola, Rønnaug, Amund, Marit og Hans. Fotografert før 1904. Anders Kroken eig fotografiet.

Sjå oppslag i desembermagasin for Lom 2020 om husmannslivet i Medalen

På framsida av dagboka står det:
» Aars Dagbog fra Aaret 1886 om Ualmindeligt Veir o.s.v. for Anders Johnsen født den 12de Januar 1851.Gift den 7de Juni Aar 1872″.
Smørregning for Aret 1887. Det udjør sig til J Bismo en pund 9 merk isammen vægt fra Sæteren det ophørte sig ikke hjem.

Hvor meget Rume
til den 29 de april 6 Lit
til den 30. Mai 3 Lit
til den 7. Juli 4 Lit

………
fra den 7de Juni var det koldt veir snogtander og koldvin et fjortendages Tid den 22de i d.s. Reiste til Sæteren og siden bare koldt den 7de Juli om Natten frøs Pottet Graset bordt siden kold helle Juli Maane i Augustmaaned var det meget regn saa det var en daarlig inhøsning paa Høiet begyndte lidt med Skulen den 25 eller 29 August i September var det et heldt 14 dages Tid med Regn fra den 1de Siden vin og God Tørk den 24 i d. n. s. Skar dem af det siste. God Tørk begynder Ogtober med den 7de Ogtober da frøs det ned siden Koldt men ikke sne føren 27de November da kom den 2. 1/2 Kvardt Tyk den 30de kom det ogsaa meget sne den 2 og 3 Desember Regner det ualmindeligt det gik Skrider magesteds

………

Aar 1886/1887
I Aaret 1886 Var det en kold Sommer haard vaar vaarøiene begyndes 12de Mai Reiser til Sætern den 25de Juni Slaaes Sæteren den 16de August da havde os Stri Vin den 20. Skulon den 1. September. 4 Fredager efter hinanden med Strivin den 14de September kom der Sne saa meget at Treverne var næsten juletre den 16 begynte de at Skar lidt 17 Klarnede 18 om Naten frøs det bordt men det var ikke saa meget ijen 23. 24. 25. de var det Klardt og koldt, Det var en stor God høst det var næsten ikke sne føren den 3de Desember siden klardt koldt til midten i Januar den 21de var det ualmindeligt til Tøir siden stor Holdt det paa med Tøir et heldt 14 dage saa begynte det med Tøir den 22de Februar siden var det berdt til den 25de mars siden lidt sne men en kold og haard vaar men ikke sne begyndte med Vaarøin den 9de mai og saade det sisde den 18de den 26de Reiste Jo til Amerike da var det meget varmdt veir og God havn

………

Den 29de November gik Ole Galde til i Sneskriden da efter var det ualminneligt dem fandt ham den 18de Desember imellem Jul og Nytaar var det pent veir.

………

Aar 1888
Nytaarsdagen begyndes med gaadt veir den 8de begyndes med Tøir fra sist i Januar til Mars sind udgang var det koldt veir Rigtig ualminneligt 3 dage først i Mars med snedrev siden koldt ualminneligt haardt fortid vorønden begynder den 15de saade Rug den 26de saade det sidste den 2de Juni Hele Juni maaned var det varmt veir den 23de saa vi i Rugaxet Juli Maaned var det varmt ikke Regn før den 24de i August var det meget Regn det var ikke vandet fra den 24de Juli begynder med Skurønen den 3de September og holdt paa til den 27de September var tør ualminnelig god inhøstning paa Kornet Nogenlunde god Høst i mitten i November kom det meget Sne det var bestemt et brylup ved Galde den 13de men Prosten kom ike ram saa var det bestemt til den 27de da gik det Lige saa det var Kristen og Torø Lilleødegaarden .

………

Aar 1889
det var en Mild vinter og en god vaar det grøner i 14 dage paa Sommeren begynder med vaarøinen den 9de Mai, ualminneligt gaadt veir. Jeg hørde gauken den 10. Mai det var i Lauvsprætingen det blev fulvaxen i Maimaaned Mai Juni lige til den 7de Juli var det ualminneligt varmt da førdst kom det Regn Bygaxet var fuldt udkommet den 24de Juni Slaadtønen begynder den 8de Juli da begynder det med Regn og Holdt paa til den 28de Juli dda var det Tørk en uge. August Maaned var ualminnelig God god indhøstning paa Grøet det var afskaaret til den siste August ualminnelig God Høst Jorden var Tien til den 23de November men Godt Føre i Julen

………

Aaret 1890
var en God Vinter men blev fortligt førlauken 25/3 Saa blev det en kaald vaar vaarøinen begyndte den 6de Mai mai var god llige til den 25de Siden var det meget Regn og Koldt baade Juni Juli det var en uge i August som var varm I Skuløien begyndte den 25de August og ænte den 20de September det første av Grøet var god tørk paa men det siste var daarligere 4de Ogtober var sneen 4 tomer da safte vi Træverne den 6de var sneen 14 tomer Tyk den 10de blev det bardt ijen Det var en God Høst den 23de November begynte det med Kaldt det sirkuler ved 20 Graders Kulde den Uge saa blev det en God Tøir Saa begynte det med Kaaldt og haalt ved til den 10de Januar det Sirkulerer ved 20 Grader

………

Aaret 1991
I 1891 var det et stordt Aar en Krone pr vaag Høi 40 øre pr vaag Halm men det var en Kold vinter og en Haardt vaar Mai maane var ualmindeligt haart veir det var saa vidt Løvet sprat i mai maaned vaarøien begynte den 12de Mai og den 26de var vi færdige mæd den det var ikke en God dag før den 21de Juni siden var det varmt Regn kom det ikke før Slaatøien begynder Skurøien begynte midten i August maned Det blev indhøstet til den 27de September den 20de Septembervar Lars Torekveen ved Galde og Prædikerte det var en god høst om vinteren var det lidt sne men stadigt veir og gaadt føre

I 1892 var det gaadt veir tidligt blev barjord sistimars maaned Aprilmaaned var god men Mai var kold det var saavidt lauvet spratt i mai Vaarøien begynder um 12de Mai og endte 30de den vaar Reiste det mange til Amerika omkring 40 menesker i Bæverdalen det var en kold sommer men et midels Aar det regner fra først i August til midten i September omframt til vær dag og siden gang om gang siste høiet og grøet var dårlig intørk

………

I Aaret 1893
Det var en stø vinter lige til i Marsmaaned da kom det meget sne det gik sneskred der som ikke har gaadt før som faalk mindest Natten imellem den 13de a 14de Mars gik sneskred ved Gauper og andre steder ogsaa den 15de i samme reiste John til Amerika det var en alminnelig vaar og god somer et fjorten dages Regn da slådten begynder et gaadt og midels aar god Høst.

………

Aaret 1894
fra midten i Januar maaned og til midten i Mars var det ualmindeligt til veir og sne den 8de Februar gik sneskred paa Gauper den vinteren var det ikke vei længre eller til Gaakra men tidligt bardt og godt veir det grønte i April det blev en god sommer og et gaadt Aar.

………

Aaret 1895
det var en stø vinter lidet sne ualminneligt Kaaldt i Januar maaned var det meget af rypen men en god vaar Lauvet spradt miten i Mai maaned Juni maaned var kaald vaarøinen begynder um 13de Mai det var en vaad sommer det var ike vandet det var bare dårlig indhøsning paa høiet men paa grøet var det god indhøstning paa konfirmationsdagen bleiv det både en jente og en hæst under Glimsdals Ælven det var en tør høst det kom en del sne først i Desember og strags før Jul og ijul var det kaaldt

………

Aaret 1896
var en god vaar og et udmærket gaadt Aar sist i November maaned heingte han sig selv han Ole J.Øijordet det var ike sne før i Julen og siden var det en stø vinter

………

I Aaret 1897 var en haard vaar det var nogle varme dage sist i mai og først i Juni siden var det Kaaldt lige til midtsommer dag da var det varmt lige til den 8ende August da regner det en uge det var mange som led af mangel faar van lidet høi det var første Aaret jeg var paa Engum jeg saade det siste den 3 Juni den 29de mai var det stor flaam ualmindeligt Juva var saa skrækelig det var ike noget saadant Glaamen var skrekelig stor den tog bort 3 af bruerne og lige til øvre fjøset og tog bordt meget den uvæiren den 8de September reiste Kari til Amerika Daarlig indhøsning og lide paa jorden.

i Aaret 1898 var ike føre før Sist i Februar maaned det var en haard vaar det var mange steder Kreaturerne Svaldt næir ijæl det var ike for at faa men det var at faa 15 kr vaag/røi 80 øre halm/vaag Jeg saade det Siste den 8de Juni på Engum.

………

I Aaret 1899 flyter jeg paa Stigen den vinteren var meget sne og en haard vaar den 18de mai begyndte de vaarøinen det var saa vidt at lauvet spradt til den 1.Juni paa varmeste flækene miten i Juni begynte med varmt veir ualmindeligt varmt i 5 uger lidt kjøligt veir i en maaneds thid varmt og tørt hele tiden det var lidt regn 3 gange hele sommeren lige til den 1de September den 18.mai begynte vaarøinen og miten i August begynte de og skurøinen.

John Andersen født den 11de Mai 1874.
Kari Andersdatter født den 26de Juli 1878 døde den 21.Juli 1924.
Emjør og Maridt Andersdatter født den 26de April 1883.
Rønnog Andersdatter født den 12de Januar 1886.
Ole Andersen født den 1. Februar 1890.
Amun og Hans Andersen født 5de Juni. Amun dø 27.April 1905 den 5de Mai var begravelsedagen.