Anna Kristofferdatter Gjerde


f. 26/9 1899- d 1987
Gift med Ola Andersen Kroken, f. 1.feb 1890-d. 1968.  Gifta seg i desember i 1919 i Johannes-kyrkja i Bergen.
Mor: Kari Gunnarsdotter Kvist, f. 1858 – d. 1938
Far: Kristoffer Tomass. Øren Øyri, f.  1852 – d. 1919

Slekta Kari Gunnarsdotter Kvist utarbeidd av Kaare Kroke

Bilde frå Lærdalsøyri/Smildenhuset.

Anna var den trettande av i alt  15 syskjen på Lærdalsøyri. Tre av dei eldste syskjena døydde som barn. To av dei truleg av difteri, medan ein av dei drakk forgifta vatn. Anna fløtte til Bergen – antakeleg som tenestejente – rund 1915. Der møtte ho Ola Andersen , som arbeidde som gardskar på same staden som Anna hadde huspost. Dei gifta seg den 13.12  1919. I 1920 vart eldste guten, Arne, fødd.

Våren 1924 flytte familien til Lom. Ola og Anna skulle ta over Prest-Kroken, etter at Johannes Jonssen var frådømd retten til bruket. I august same året vart Kaare fødd i Prest-Kroken.

Ferdaskrinet som Anna brukte på turen over fjellet er teke vare på av   familien.  

Anna var religiøs, deltok aktivt i Santalmisjonen og brukte mykje tid på å lese religiøs litteratur. Ho var også aktiv i losjearbeidet og med i andre kvinneorganisasjonar. I tillegg til flust av arbeidsoppgåver heime på garden, arbeidde ho noko som nattevakt på Lom helseheim. Ho reiste med fly for fyrste gong når ho var om lag 80 år gamal. Då reiste ho til Bergen for å vitja broren sin, som ho ikkje hadde sett på mange tiår.

Anna var flink til å halde kontakt med slekta. Ho skreiv lange brev til slekta både på  hennar side og til Kroken-slekta i Amerika. Anna var plaga av dårleg hørsel men hadde god helse heilt til ho døydde 88 år gamal av hjerneblødning.

 

Born:
1. Arne Ols.Kroken,f 1920,g med Borgny Ultrimark
1.1.Frede Henrik Kroken, f 1945,g m Ingjerd Bjerke, Oslo
1.1.1. Tomm Kroken,f 1966
1.1.1.1.
1.1.1.2.

2. Kaare Ols. Kroken, f 1924, g med Jofrid Olsd. Slettom,f 1929
2.1. Odd Arne Kroken, f 1960
2.2. Aud Kroken, f 1961
2.2.1. Rolv Gjeilo, f 1987
2.2.2. Synne Gjeilo, f 1988
2.2.3. Vetle Gjeilo, f 1991
2.2.4. Haakon Gjeilo, f 1994
2.3. Vigdis Kroken, f 1964
2.4. Jon Kroken, f 1966
2.5. Kjell Kroken, f 1966
2.5.1. Kristoffer Kroken,f 1997

3. Magne Ols. Kroken, g med Jenny Kråbøl
3.1. Ola  Kroken
3.1.1. Marthe Thori Kroken
3.1.2. Sigrid Thori Kroken
3.2. Bodil  Kroken
3.2.1. Stian Kroken
3.3. Mette Kroken
3.3.1. Joachim Stølan, f 1981
3.3.2. Maiken Stølan, f 1986

4. Gunnar Ols. Kroken, g med Olga
4.1. Mari Anne Kroken, f 1959
4.1.1. Marius Kroken,f 1995

5. Åmund Ols. Kroken, g med Randi Byre
5.1. Anne Grethe Kroken, f 1961
5.1.1. Christine
5.1.2. Cecilie
5.2. Wenche Kroken, f 1964,
5.2.1. Randi Marit Haugom,f 1991
5.2.2. Odd Åmund Haugom,
6. Ivar Ols. Kroken, g med Irene Kristoffersen
6.1. Geir Owe Kroken, f 1966
6.1.1. Kim Andre, f 1991
6.1.2. Ole Jakop, f 1993
6.1.3. Marius, f 1996
6.2. Kjetil Kroken, f 1968
6.2.1. Mads Bugjerde Kroken,f .1995
6.3. Heidi Kroken
6.4. Jon Ivar Kroken
6.5. Ola Tarjei Kroken

Syskjen:
1. Gjertrud f. 23.juli 1876-d. 1884
2. Thomas f. 26.sep. 1879-d. 1884,
3. Gunnar f. 11.nov. 1881-d. 1884
4. Kristian f. 6.nov. 1883-d.
5. Gjertrud ,f. 7.sep 1885- d. 1969, g.m. Nils Bø frå Bøvågen,f. 1879-d. 1959
5.1. Gudrun Nilsd Bø f  2.jan. 1910, ugift
5.2. Kristian Nilss. Bø, f 1912
5.3. Arne Nilss. Bø, f 27.sep. 1913, g med Jarly Brevik
5.3.1. Siri Arned. Bø,f 16.apr.1943,g med Tom Cliatt USA,f 1927
5.3.2. Gunnar Arnes. Bø f 11.aug.1944, g med Else Sekkeseter,f 3.feb.1946
5.3.3. Tore Arnes. Bø,f 5.sep 1948,g med Anne Britt Olsvoll,f 21.nov.1953
5.3.4. Wenche Arned. Bø,f 20.feb 1950,g med Oddmund Lunde,f 2.jan.1944
5.3.5. Sture Arnes. Bø,f 31.aug 1951, g med Berit Fosse,f 27.apr 1953
5.3.6. Gertie Arned. Bø f 22.mars 1954,g med Yngve Bersvensen,f 1.jan 1953
5.4. Nils Nilss. Bø, f 1916-d 1940
5.5. Einar  Nilss. Bø,f 1918-d 1968, g med ? Martiniussen
5.5.1. Gretha Einard. Bø,f 1948,g med Ståle Einan
5.5.1.2.Tone Bø Einan, f 1971
5.5.2. Eva Charlotte Einard. Bø,f 1950,g med Bo Hansen
5.5.2.1. Kasper Bø Hansen,f 1976
5.5.2.2. Jul Bø Hansen,f 1982
5.6. Ruth Nilsd. Bø,f 14.mai 1922, g med Gunnar Badd, Sverige
5.7. Kristian Nilss. Bø, f 1926, g 1)Kitti, g 2) Kari Gårder, Halden
6. Nils, f. 7. mars 1887
7. Borghild, f. 26. sep 1888, g.m. Johannes Nordbø frå Sørbøvåg
7.1. Kristoffer Johanness. Nordbø, f 14.mai 1914,g med Margaret Mathis,
England
7.1.1. John Kristoffers. Nordbø, f 1943, g med Kjellaug
7.1.1.1. Roar Nordbø
7.1.1.2. Frank  Nordbø
7.1.2. Else Kristofferd. Nordbø, f 1947, g med Nils Hodneland
7.1.2.1. Tone Hodneland
7.1.2.2. Unni  Hodneland
7.1.3. Alex Kristofferd. Nordbø, f 1952, g med Wenche
7.2. Ella Johannesd. Nordbø, f 3. mai 1912, g med Ola Tonning, f 15. aug 1908
7.2.1. Jan Helge Ols. Tonning, f 1940, g med Magny Brendehaug, f 1940
7.2.1.1. Gunn Tonning
7.2.1.2. Torunn Tonning, f 1968
7.2.1.3. Karin Tonning,f 1973
7.2.2. Sigbjørn Ols. Tonning, f 1944, g med Helga Tjønås, f 1944
7.2.2.1. Jorunn Tonning, f 1971
7.2.2.2. Elin Tonning
7.2.2.2.1. Tor Magnus Tonning, f 1986
7.2.2.3. Lena Tonning, f 1975
7.2.3. Bjørg Olsd.Tonning, f 1945, g med Magne Garnes
7.2.3.1.Elin Garnes, f 1964
7.2.3.2. Kjell Øystein Garnes, f 1966
7.2.3.2.1. Johannes Garnes, f 1986
7.2.3.3. Randi Garnes, f 1968
7.3. Magnus Johanness. Nordbø, f 10. feb 1916, g med Margit Huke
7.3.1. Reidar Nordbø, f 1947, g med Solveig Helland
7.3.1.1. Elin Nordbø
7.3.1.2. Geir Nordbø
7.3.2. Edith Nordbø, f 1949, g med Jostein Leikvoll
7.3.2.1. Trond Leikvoll
7.3.2.2. Frode Leikvoll
7.3.3. Britt Nordbø, f 1956, g med Helge Aven
7.3.3.1. Sindre Aven
7.3.3.2. Lene Aven
7.4. Sigvald Johanness,. Nordbø, f 16. des 1918
7.5. Dagny Johannesd. Nordbø, f 1.apr. 1921, g med Oscar Rønneseth
7.5.1. Berit Rønneseth, f 1944, g med Sverre Halland
7.5.1.1. Wenche Halland
7.5.1.2. Sissel Halland, g med Rolf Hatlem
7.5.1.2.1. Jan Erik Hatlem
7.5.1.3.S vein Otto Halland
7.5.1.4. Ann Kristin Halland
7.5.2. Odny Rønneseth, f 1948, g med Johan Garnes
7.5.2.1 Anne Berit Garnes
7.5.2.2. Vigdis Garnes
7.5.2.3. Jan Ove Garnes
7.5.3. Gunnar Rønneseth, f 1956, g med Lise Randi Berge
7.5.3.1. Karine Rønneseth
7.5.3.2. Roger Rønneseth
7.6. Bjarne Johanness, Nordbø, f 20. sep 1927, g med Jorunn Lens
7.6.1. Aud Nordbø, f 1954, g med Terje Berge
7.6.1.1. Gro Berge, f 1974
7.6.1.2. Bjørn Berge, f 1978
7.6.2. Kari Nordbø, f 1957, g med Audun Systad
7.6.2.1. Silje Systad, f 1979
7.6.2.2. Jarle Systad, f 1983
7.6.2.3. Børge Systad, f 1987
7.7. Ruth Johannesd. Nordbø, f 17. sep 1931, ugift
8. Kristine, f. 3. nov 1890, ugift
9. Thomas, f. 23.okt 1893, g.1m. Guri Jensen
9.1. Kristian Jon Thomass. Gjerdet, f 30. des 1918, g med Borgny Ørbech, f 1920
9.1.1. Tor Magne Gjerdet, f 1960
9.1.2. Anne Guri Gjerdet, f 1961
9.2. Inger Thomasd. Gjerdet, f 5. mars 1920, g med Bernhard Mo f 1901
9.2.1. Ragnhild Mo, f 1941, g med Cato Ruud
9.2.1.1. Vidar Ruud ,f 1962, g med Mona Kristin Nyhus
9.2.1.1.1. Kenneth Ruud, f 1985
9.2.1.1.2. Anette Ruud, f 1986
9.2.2. Bente Mo, f 1963
9.2.2.1. Ida Askjellsrud, f 1984
9.3. Olaug Thomasd. Gjerdet, f 19.nov 1923, g med Leif Toft
9.3.1. Guri Toft,f 1945, g med  Per Svanevik, d 1994
9.3.1.1. Hege Svanevik, f 1971
9.3.1.2. Monica Svanevik, f 1972
9.3.1.3. Jannice Svanevik, f 1974
9.3.2. Tore Toft,f 1949,g med Randi Pedersen
9.3.2.1. Eirik Pedersen Toft, f 1973
9.3.2.2. Cecilie Pedersen Toft, f 1975
9.4. Gunvor Thomasd. Gjerdet, f 21. juli 1925, g med Kåre Klingenberg
9.4.1. Per Tomas Klingenberg, f 1955
9.4.1.1. Turid Klingenberg, f 1976
9.4.1.2. Kjersti Klingenberg, f 1978
9.4.1.3. Mari Klingenberg, f 1983
9.4.2. Knut Arne Klingenberg, f 1957
9.4.2.1. Kåre Klingenberg, f 1982
9.4.2.2. Henriette Klingenberg, f 1985
9.4.3. Kari Klingenberg,f 1958
9.4.3.1. Silje Rosvoll, f 1979
9.4.3.2. Lars Rosvoll, f 1981
9.4.3.3. Tomas Rosvoll, 1982
9.4.4. Gunnar Klingenberg, f 1965
9.5. Magnhild Thomasd. Gjerdet, f 1927, g med Knut Lassesen Blåflat, f 1928 g.2m. Kristine Ljøsne, f. 23. des 1894
9.6. Anne Sofie Thomasd. Gjerdet, f 5.jan 1937, g med Ivar Eide, f 1930
9.7. Kirsten Thomasd. Gjerdet, f 3. des 1939, g med Endre Skjerven, f 1937
10. Kari, g  med Sundin. Ingen barn. Kari vart blind.
11. Nils, f  30.april 1896 ugift,
12. Kristoffer, f. 2.mai 1889,
13. Anna, f. 26.s ep 1899-d okt 1987, g.m. Ola Anderss. Kroken, f 1890
13.1. Arne Ols.Kroken, f 1920, g med Borgny Ultrimark
13.1.1. Frede Henrik Kroken,f 1945
13.2. Kaare Ols. Kroken, f 1924, g med Jofrid Olsd. Slettom, f 1929
13.2.1. Odd Arne Kroken, f 1960
13.2.2. Aud Kroken, f 1961, g med Ola Gjeilo,f 1958
13.2.2.1. Rolv Gjeilo,f 1987
13.2.2.2. Synne Gjeilo,f 1988
13.2.2.3. Vetle Gjeilo,f 1991
13.2.2.4. Haakon Gjeilo,f 1994
13.2.3. Vigdis Kroken,f 1964
13.2.4. Jon Kroken, f 1966
13.2.5. Kjell Kroken,f 1966 d. 2022
13.2.5.1. Kristoffer Kroken,f 1997
13.3. Magne Ols. Kroken, g med Jenny Kråbøl
13.3.1. Ola  Kroken
13.3.1.1. Marthe Thori Kroken
13.3.1.2. Sigrid Thori Kroken
13.3.2. Bodil  Kroken
13.3.2.1. Stian Kroken
13.3.3. Mette Kroken
13.3.3.1. Joachim Støland,f 1981
13.3.3.2. Maiken Støland, f 1986
13.4. Gunnar Ols. Kroken, g. med Olga
13.4.1. Mari Anne Kroken
13.4.1.1. Marius Kroken, f 1995
13.5. Åmund Ols. Kroken, g med Randi Byre
13.5.1. Anne Grethe Kroken, f 1961
13.5.1.1. Christine
13.5.1.2. Cecilie
13.5.2. Wenche Kroken, f 1964
13.5.2.1. Randi Marit Haugom, f 1991
13.5.2.2. Odd Åmund Haugom,
13.6. Ivar Ols. Kroken, g med Irene Kristoffersen
13.6.1. Geir Owe Kroken, f 1966
13.6.1.1. Kim Andre
13.6.1.2. Ole Jacob
13.6.1.3. ?
13.6.2. Kjetil Kroken
13.6.2.1. Mads Kroken
13.6.3. Heidi Kroken
13.6.4. Jon Ivar Kroken
13.6.5. Ola Tarjei Kroken
14. Olaf, f. 7. mars 1901, g.m. Ingeborg Trapp, ingen barn
15. Ragnhild, f. 8.juni 1904, g.m. Gustav Smilden, f. 31. jan 1904
15.1. Kari Gustavsd. Smilden,f 5. feb 1935, g med Olav Jacob Dreyer
15.1.1. Cathrine Dreyer, f 1960, g med Paul Hermansen, f 1957
15.1.1.1.T homas Hermansen, f 1982
15.1.1.2. Joachim Hermansen, f 1986
15.2. Randi Gustavsd. Smilden, f 25. mars 1936
15.3. Gunnar Gustavs. Smilden, f 27.j uli 1939
15.3.1. Lasse Smilden, f 1968
15.3.2. Gunnar Smilden, f 1972