Slektskapet til Aud Kroken
og Ola Gjeilo

Bildet viser Anna Kroken (til høgre) som var bestemor til Aud i arbeid med skurdonna på Klokkargarden på Fossbergom. Bildet er teke rett etter etter at Anna og Ola fløtte til Lom frå Bergen for å overta i Prest-Kroken i 1924. Marit Wiker har delt dette bildet på Svunnen tid i Lom og namngjeve personane på bildet som er (frå venstre) Anna Randen, bestemor (til Marit) Torø Berget, Hans Sanden og Anna Kroken. Den vesle guten er Arne Kroken. Arne var fødd i 1920 og kan vel sikker vere fire år på dette bildet. Anna var fødd i 1899 og er da 25 år på dette bildet. Sjå meir om Anna her.

Aud Kroken
Ola Gjeilo
Slekta til Jofrid, mor til Aud
Slekta til Kaare, far til Aud
Slekta til Thea, mor til Ola
Slekta til Frans, far til Ola
Amerikaslekta til Tea
Amerikaslekta til Kaare
Frå Medalen til North Dakota
Towards a new and unknown land at the other side of the sea
Anders i Prest-Kroken
Dagboka til Anders Jonsen
Avisoppslag om Sygard Gjeilo
Sygard Gjeilo
Minne frå Graffershaugen
Minneside Marianne Øyjordet

Send gjerne info til oss Aud  Ola