Anetavle Ola F. Gjeilo

 1. generasjon:
  1. Ola Fransson Gjeilo, f. 10. nov. 1958  f. Lom
 2. generasjon, foreldre:
  2. Frans Ols. Gjeilo, f. 30.sept. 1923, f. Skjåk g. 1958 med
  3. Thea Jonsd. Øyjordet, f. 9. mai 1935 f. Lom
 3. generasjon, besteforeldre:
  4. Ola Frantson Gjeilo, f 1891, g  9. juni 1891 med
  5. Synne Jonsd. Vaagaasar, f 1893-d 1962
  6. John Olss. Øyjordet, f 2.jan.1891-d 22.aug.1969, g med
  7. Maria Olsd. Haugtrædet, f 20. sept. 1895- d. 22.aug 1989,
 4. generasjon, oldeforeldre:
  8. Frants Ols. Gjeilo, f. 20/6 1861 9. juni 1891 med
  9. Embjørg Amundsd. Dalen, f. 22.mars 1876
  10. Jon Rolvs. Gjeilo f. 22. april 1864-d 1949, g med
  11. Julianna Halvordsd. Engjum, f   26. mars 1862-d 24. des. 1937
  12. Ola Johns. Krøkje Lunna, f 19. okt. 1863 – d 5. des. 1896, g med
  13. Marit Nilsd. Sygardsplass eller Sperstadplass, f 1872 d 1971
  14. Ola Jakops. Biløygard Haugtrædet, f 10.juli 1858- d 6.jan. 1956,g med
  15. Anne Torsteinsd. Moløkken, f  9. apr. 1864-d 12. apr. 1944
 5. generasjon, tippoldeforeldre:
  16. Ola Nilss. Storkjørren, f. 28.des. 1821, g med
  17. Marit Persd. Krogstad f. 17. des. 1826 d 1916
  18. Amund Larss. Dalen, f.6.sept. 1834, g med
  19. Anne Jonsd. Dalen f. 1842
  20. Rolv Gregoriuss. Gjeilo  f 1815, g med
  21. Synne Olsd. Bøje, f 1824.
  22. Halvor Arness. Engjum, f 1819 d 1880, g med
  23. Livø Kristend. Mallaug, f 1829 d 1916
  24. Jon Erlandsson f. 1834 i Imbertsgjerdet.
  25. Rønnaug Olsdotter f. 1843 f. i Nordistugu Kollen
  26. Nils Amundsson Bratteigen f. 23. januar 1843
  27. Torø Johnsdotter Sperstaplassen (Geni) f. 1851
  28. Jakop Biløygard
  29. Rønnaug ?
  30. Torstein Johanness. Molykkjun, g med
  31. Maria Olsdotter Kollakjørren (Anne Marie) Geni
 1. generasjon, tipp-tippoldeforeldre:
  32. Nils Ols. Sletten,dpt 26.des 1797-d 1876, g 4.des 1821  med
  33. Marit Persd. Bakke, f 1798-d 1868
  34. Per Frans. Krogstad, f.1789, g med
  35. Anne Jod. Tråstad,f 1793-d 1852
  36. Lars Amunds. Dalen,f 1796-d 1841, g med
  37. Rønnaug Persd. Dalen,f 1805
  38. Jon Ols. Dalen ,f 1797, g med
  39. Embjørg Rolvsd. Breiskriun,f 1816
  40. Gregorius Rolvs. Gjeilo, f 1775-d 1835, g med
  41. Torø Sylfestd. Ramstad,f 1790-d 1868
  42. Ola Pers. Bøje,f 1769-d 1852, g med
  43. Gunhild Jond. Staurust,f 1806
  44. Arne Halvors. Sulemsholen , g med
  45. Anne Amunddotter  Sulhemsholen Akslen, f 1782-d 1855
  46. Kristen Rasmuss. Mallaug, f 1791-d 1862, g 1825 med
  47. Livø Kristend. Hoft,f 1809- d 1878
  48.
  49.
  50.
  51.
  52.
  53.
  54. John Jørgensson Sperstaplassen
  55. Marit Rolvsdotter Sperstaplassen
  56.
  57.
  58.
  59.
  60. Johannes Vesleøyen, g med
  61.Anne Antonsd. Graffershågå,f 1792- d 1881
  62. Ola Visvollen,g med
  63. Dorte Arned. Stordalen
 2. generasjon
  64. Ola Nilss. Kummen,f 1762-d 1819, g med
  65. Mari Nilsd. Prestgard, f 1778-d 1828
  66. Per Ols. Bakke, g med
  67. Mari Eilevsd.
  68. Frans Pers. Krogstad,dpt 14.sept 1766 -d 1814, g med
  69. Kari Andersd. Lyngve,f 1763-d 1852
  70. Jon (Jo)  Sevalds. Tråstad, dpt 27.des 1756, g 4.des.1783  med
  71. Anne Perd. Ramstad, dpt 11.mai 1760
  72. Amund Lars. Dalen, f 1765-d 1829, g med
  73. Pernille Perd. Stivingen,f 1769
  74. Per Sylfests. Dalen, g med
  75. Anne Olsd.
  76. Ola Jons. Dalen,f 1765-d 1821, g med
  77. Åste Kristend. Blakarøyen,f 1775-d 1840
  78. Rolv Tores. Breiskriun, (lærar) f 1773 ,g 6.juni 1866 med
  79. Anne Olsd. Øy,f 1777
  80. Rolv Gregoriuss. Gjeilo,f 1743-d 1805, g 7. apr.1774  med
  81. Anne Larsd. Skjelkvåle,dpt.1.nov.1744 -d 1804
  82. Sylfest Pers. Ramstad,dpt.27.mai 1756 -d 1836,g 26.okt 1784 med
  83. Kari Olsd. Aanstad, f 1764 -d 1837
  84. Per Ols. Bøje,dpt 18.febr. 1742, g 12.juli 1764 med
  85. Synne Olsd. Maurstad, dpt 2.feb 1746- d 1826
  86. Jon O Staurust, f 1769-d 1852, g med
  87. Embjørg E Viken, f 1780-d 1822
  88. Halvor Hans, f 1735
  89. Marit A Sulemsholen, f 1746-d 1820
  90. Amund B Akslen, f 1755-d 1836, g med
  91. Embjørg T Gutubø, f 1758-d 1802
  92. Rasmus Kristens. Mallaug,dpt 29. jan 1769-d 1831, g 11.mai 1789
  93. Livø Erlandsd. Løkre, dpt 28.feb 1768-d 1841
  94. Kristen O Mallaug, f 1745-d 1843, g med
  95. Else L Hoft, f 1781-d 1861.
  122.Anton
  126. Arne Ols. Stordalen,f 1774-d 1857,g med
  127. Anne Rasmusd.,f 1773-d 1847
 3. generasjon
  128. Nils Pers.. Kummen, f 1733-d 1813, g 15/3 1758 m
  129. Brit Olsd., f 1730 d 1814
  130. Nils Ols. Prestgard,g  med
  131. Ingeborg Sjugurdsd. Dagsgard,f 1732
  134. Eilev
  136. Per Sylfests. Ramstad,f 1724, g 13.mars 1749 med
  137. Anne Fransd. Ramstad frå Øyer,f 1736
  138. Anders Knutss. Lyngved,f 1734-d1816, g med
  139. Kari Olsd. ,f 1738-d 1861
  140. Sevald Larss. Skjaak N, f 1704 -d 1765, g 28.mai 1739 med
  141. Ellen /Eldri?  Jond. Tråstad, f 1722
  142. Lars Brandsar Ørre
  143.
  144. Per Stivingen
  145.
  146. Sylfest
  147.
  148. Jo Ols. Dalen,f 1747, g med
  149. Kari Larsd. Krogstad,f 1738-d 1801
  150. Kristen Jakops. Blakarøyen, f 1749, g med
  151. Rønnaug Olsd. f 1739
  152. Tore Larss. Skjåk Teigum,(lærar), f ca 1732-d 21.12.1774,g 16.nov.1764 med
  153. Ingeborg Øysteinsd. Rudsar,f 1734
  154. Ola Erlands. Øy,f 1747, g med
  155. Goro Torkjelld. Kvåle,f 1752
  157. Ingeborg Østensd. Rudsar, dpt 14.mars 1734
  160. Gregorius Rolvs. Gjeilo N, f ca 1725-d 1800, g 13.apr.1744 med
  161. Kari Sylfestd. Gjeilo S, f 1725
  162. Lars  Ols. Skjelkvåle, d 1752, g 27. juni 1740 med
  163. Torø Lassesd. Maurstad
  165. Anne Frantsd. Ramstad,f ca 1730
  168. Ola Hans. Hove,g 22.nov 1742 med
  169. Marit Toresd. Bøje
  184. Kristen Rasmus. Mallaug, dpt 30. aug 1739-d 1773,g 16.okt 1766
  185. Livø Olsd. Kvamme, f 1749-d 1810
  186. Erland Rolvs. Løkre, g med
  187. Anne Larsd. Aanstad
  252. Ola Ols.f 1742,husmann under Velle,g med
  253. Dorte Arnesd. Bråta,f 1746
  254. Rasmus

9.generasjon
256. Per Arnes. Kummejordet, f 1686-d 1740, g med
257.. Kari Jakopdtr. F 1684 d 1750
258. Ola
260. Ola Nils. Prestgard,f 1695-d 1758?,g med
261. Embjørg Rolvd. Gjeilo,
262. Sjugurd Dagsgard
272. Sylfest Ols. Ramstad, f 1688-d 1761, g med
273. Marit Persd. Kvåle, f 1696-d 1754
274. Frantz Johanness. Ramstad
276. Knut Eiriks. Brimi, g med
277. Mari Andersd. Lyngved, f 1765-d 1782
278. Ola
330. Frans Ramstad frå Øyer
280. Lars Ols. Skjåk, d 1708, g med
281. Kari Rasmusd.
282. Jo Tråstad
296. Ola Ols. Ånstad, g med
297. Marit Jonsd., f 1703-d 1780
298. Lars Ols. Krogstad,g 23.nov.1735 med
299. Magdalena Amundsd. Kvåle
300. Jakop
306. Øystein Nils. Rudsar,f 1707-d 1742,g med
307.Brit Torsteinsd. Skrinde, f 1710-d 1780
308. Erland Ols. Øy, d 1756, g med.
310. Torkjell Påls. Kvåle, f 1727, g med
311. Anne Jonsd.
314. Øssten Nils. Rudsar,f 1707-d 1742, g  7.nov.1734 med
315. Brit Torsteinsd. Skrinde,f 1710-d 1780
320. Rolv
322. Sylfest Knuts. Gjeilo S
323. Kari Knutsd.
324. Ola Lars. Skjelkvåle ?, g med
325. Anne Guttormsd. Dagsgard,f 1673- d 1752
328. Sylfest Ols. Ramstad,f 1688-d 1761, g med
329. Marit Persd. Kvåle, f 1696- d 1754
336. Hans
338. Tore
368. Rasmus Kristens. Mallaug, f 1710-d 1743, g med
369. Anne Olsd. Brandser, f 1708
372. Rolv Erlands. Løkre, f 1695-d 1743, g med
373. Livø Kristend. Mallaug, f 1701-d 1764
506. Arne Jons. Bråtå,d 1764,g med
507. Randi Iversd.

 1. generasjon
  512. Arne Ols. Dagsgard, f 1631-d 1691, g med
  513. Anne Hund,d 1669
  514. Jakop
  520. Nils Ols. Prestgard, d 1733, g med,
  521. Rønnaug Olsd. Skjåk, f 1698
  522. Rolv  Tronds. Geirlo,1673-1747, g med
  523. Brit Gregoriusd. Skrinde,f 1679-d 1759
  546. Per Kvåle, g med
  547. Torø Jakopsd.
  548. Eirik
  550. Anders Ivars. Lyngved,f 1671-d 1748,
  560. Ola Larss. Skjåk, f 1624-d 1708, g med
  561. Marit Lassed. Hove, d 1704
  562. Rasmus
  592. Ola
  596. Ola
  598. Amund Sylfests. Kvåle,f 1699-d 1782,
  600.  Nils Ols. Rudsar, f 1674-d 1744, g med
  601. Anne Olsd.
  602. Torstein Gregoriuss. Skrinde,f 1680-d 1757, g med
  603. Anne Jakopd.
  616. Ola ,
  620. Pål Eiriks. Kvåle, g med
  621. Goro Torkjellsd. Rostad, f 1697
  628. Nils Ols. Rudsar, f 1674-d 1744, g med
  629. Anne Olsd. d 1738
  630. Torstein Gregorius. Skrinde, f 1680-d 1752, g med
  631. Anne Jakopsd. ,d 1733
  644. Knut
  646. Knut
  648. Lars Sveins. Skjelkvåle, f 1625. d 1628, g med
  649. Marit Eriksd., d 1708
  650. Guttorm Børress. Dagsgard, g med
  651. Gunhild Olsd.
  736. Kristen Ols. Mallaug, f 1672-d 1759, g 1698 med
  737. Synne Rasmusd., f 1670-d 1748.
  744. Erland Løkre, g (2) med
  745. Anne Rolvsd. Bræk?, f 1664-d 1735
  746. Kristen Ols. Mallaug,f 1672-d 1759, g 1698  med
  747. Synne Rasmusd, f 1670-d 1748
  1 012. Jo Knuts. Holbø,f 1671, g med
  1 013. Marit Madsd. Storvik, f 1687
  1 014. Iver
 2. generasjon
  1 024. Ola Arnes. Dagsgard, g med
  1 025. Rønnaug Rasmusd.
  1 040. Ola Nils. Prestgard, f 1647-d 1681,  g med
  1 041. Livø Olsd.
  1 042. Ola Skjåk, f 1624-d 1708?,
  1 044. Trond Jonsen Geilo,g med
  1 045. Rønnaug Rasmusd. Hove
  1 046. Gregorius Jakops. Skrinde, f 1641-d 1708,g med
  1 047. Ingeborg Torsteind. Skrinde
  1 100. Ivar
  1 120. Lars Mikkels. Skjåk, g med
  1 121. ? Olsd.
  1 242. Torkjell Rasmus. Rostad, f 1655, g med
  1 243. Brit Persd
  1 256. Ola Rudsar, g med
  1 257. Marit Olsd. Rudsar, f 1644-d 1743?
  1 260. Gregorius Jakopss. Skrinde, d 1708, g med
  1 261. Ingeborg Torsteinsd. Skrinde,d 1702
  1 298. Svein Lars. Skjelkvåle, f 1581
  1 300. Børre
  1 302. Ola
  1 472. Ola
  1 474. Rasmus
  1 490. Rolv Pers. Bræk
  1 491. Embjørg Jonsd.
  1 492. Ola
  1 494. Rasmus
  2 024. Knut Ols. Holbø,f 1633-d 1686,g med
  2 025. Rønnaug Ivard. Helle
  2 026. Mads Arnes. Storcik,f 1657-d 1705,g med
  2 027. Marit Arnesd. Råstad,d 1691
  12. generasjon:
  2 048. Arne Dagsgard
  2 080. Nils Ols. Prestgard, f 1597-d 1671, g med
  2 081. Mari Kristensd.
  2 084. Lars Mikkels. Blakar, g med
  2 085. ? Olavsd.
  2 088. Jon Rolvs. Aukrust,f 1565-d 1635,g med
  2 089. Anne Knutsd.
  2 090. Rasmus Sørens. Hove,d 1659, g med
  2 091. Marit Eiriksd.
  2 092. Jakop Skrinde,f 1599
  2 094. Torstein Skrinde, g med
  2 095. Marit Knutsd.
  2 240. Mikkel Larss. Blakar,f ca 1540,
  2 242. Olav Knuts? Skjåk
  2 484. Rasmus
  2 486. Per
  2 514. Ola
  2 520. Jakop
  2 522. Torstein Sylfests. Skrinde, f 1591-d 1670, g med
  2 523. Marit Knutsd. , d 1691
  2 596. Lars
  2 980. Per
  2 982. Jon
  4 048. Ola Knuts. Holbø,f 1599-d 1675,g med
  4 049. Sofie Gunnard. Fellese
  4 052. Arne Madss. Storvik,f 1619
  4 054. Arne Eilivs. Råstad,f 1628
 3. generasjon:.
  4 160. Ola Torsteins. Prestgard,lagrettemann i 1600, g med
  4 161. Guri  Nilsd. Busvol, Romedal, d ca 1632
  4 170. Olav Knuts. Skjåk,f ca 1560
  4 176. Rolv Mikkels. Blakar,f 1565-d 1635
  4 180. Sokneprest Søren Rasmuss. Frendsconius
  4 480. Lars Hennings. Blakar, f ca 1510, g med
  4 481. Gunhild Frisvold Ramstad
  4 484. Knut? Hennings. Skjåk, g med
  4 485. Sidsel  Øysteinsd. Bratt
  5 044. Sylfest
  5 046. Knut
  8 104. Mads Arnes. Storvik, g med
  8 105. Eldri Jond. Mo
  8 108. Eiliv Råstad14. generasjon:
  8 320. Torstein
  8 322. Nils Anders.  Busvol, Romedal, g med
  8 323. Sidsel Øysteinsd. Bratt?
  8 340. Knut Hennings. Skjåk, g med
  8 341. Sidsel Øysteinsd. Bratt
    8 352.  Mikkel Lars. Blakar
  8 360. Sogneprest i Våle,Rasmus Bents. Sørensen
  8 361.   1) Elin   2) Helga
  8 960. Væpner Henning Lasses. Munk, g med
  8 961. Åse Bjørnsd. Heidmark
  8 964. Væpner Henning Lasses. Munk,g med
  8 965. Åse Bjørnsd. Heidmark
  8 970. Øystein Gutorms. Bratt,d 1545,g med
  8 971. Tora Tordd. frå Ringsaker
  16 208.  Arne Vigleiks. Storvik,nemnt 1611og 1620
  16 210. Jon Mo

  15. generasjon:
  16 641. Enkje Gurenn (Guri) Prestgard
  16 644. Anders Rekstad
  16 645. Helga Håvardsd., f ca 1490
  16 682. Øystein Gutorms. Bratt,d ca 1545, g med
  16 683. Tora Tordd. frå Ringsaker
  16 704. Lars Hennings. Blakar,f ca 1510, g med
  16 705. Gunhild Frisvoll Romedal?
  16 720.  Lagmann Opplanda,Bent   Hård
  16 721.  Karen Dyresd.
  17 920. Lasse Hennings. Munk, g med
  17 921. Hustru Birgitta,d ca 1525
  17 922 Væpner,lagmann Bjørn Hallvards.Heidmark
  17 923. Marita Gautesd
  17 928. Lasse Hennings. Munk, g med
  17 929. Hustru Birgitta, d ca 1525
  17 940. Gutorm Eiriks. Bratt,f 1421-d 1529,g med
  17 941. Sidsel Pedersd. Skeidaker
  17 942. Tord på Tjerns, Ringsaker
  32 416. Vigleik Arnes. Snerle,nemnt 1560
  16. generasjon:
  33 290. Håvard Valgerds.
  33 364. Gutorm Eiriks. Bratt,f 1421- d 1529, g med
  33 365. Sidsel Pedersd. Skiaker
  33 366. Tord på Tjerns, frå Ringsaker
  33 408. Væpner Henning Lasses. Munk,f ca 1483
  33 442. Lagmann Opplanda, Dyre Sevalds., Hanestad, Toten
  35 840. Sysselmann Henning Gutorms. Munk,
  35 846. Gaute Olavss.. g med
  35 847. Jorunn Nilsd. Stor-Hove
  64 832. Arne Vigleiks. Snerle, nemnt 1497 og 152817. generasjon:
  66 580. Valgerd  Tjøstolvs.Busvol
  66 728. Eirik Bjørns. Bjølstad og Rudi, d 1439
  66 730. Peder Gudleiks. Skiaker,f ca 1404-d 1482, g med
  66 731. ? Gyrdsd.
  66 816. Lasse Hennings. Munk,f ca 1519
  66 884. Sevald Dyres. ,bygsla Stor-Hove, g med
  66 885. Enkje Marita Gautesd.
  71 680. Gutorm Beinkts.
  71 692. Olav
  71 694. Nils på Stor-Hove,nemnt 1457,g med
  71 695. Åse Sveind.
  129 664. Vigleik Arnes. Snerle.

  18. generasjon:
  133 160. Tjøstolv Sigurds. Busvol
  133 456. Bjørn Ivars. til Tynnøl
  133 460. Gudleik Peders. Skiaker
  133 462. Gyrd Ingjaldss. på O ved Hamar
  133 632. Sysselmann Henning Gutorms. Munk
  133 768. Dyre Erlands.f ca 1413 , åtte jord på Ringerike
  133 770. Gaute
  143 360. Sysselmann Beinkt Niklass. Eiker,g med
  143 361. Ulvhild Torgautsd., enkje 1400
  143 390. Svein
  255 328. Arne Tjøstolvs.,nemnt 1441
  19. generasjon:
  266 320. Sigurd på Fjestad
  266 912. Ivar
  266 920. Peder Gudleiks. Skeidaker, Skjåk
  266 922. Ingjald Gutorms. på O ved Hamar, g med
  266 923. Sidsel (Cecilie) Sigurdsd.
  267 264. Gutorm Beinkts.
  267 536. Erland Bårdss.,f ca 1380, Ringerike
  286 722. Torgaut Jons. Smør f ca 1310, Island 1371?, g med
  286 723. Gjertrud Gutormsd.
  510 656. Tjøstolv Ivars..

  20. generasjon:
  533 840. Gudleik Eindrides. Skeidaker, nemnt 1322, Sysselmann i N-Gudbr.
  533 842. Gutorm
  533 846. Sigurd Havtors. Sudrheim, Romerike, g 1343 med
  533 847. Ingebjørg Erlingsd.
  534 528. Sysselmann Beinkt Niklass. Eiker, g med
  534 528. Ulvhild
  535 072. Bård Dyres.,f ca 1350
  573 444 Ridder Jon Ragnvalds. Smør,ca 1260
  573 446. Guttorm Eirikss.,g med
  573 447. Elin Olavsd.
  1 021 312. Ivar Guttorms.Hundorp.,g med

  21. generasjon:
  1 067 080. Eindride
  1 067 692. Riksråd, baron, Havtor Jons. g med
  1 067 693. Agnes Håkonsd. uekte kongsd.
  1 067 694.  Drottsete Erling Vidkunns. f 1292-d 1355, g med
  1 067 695. Elin Toresd.
  1 069 056. Niklas
  1 070 144. Dyre Bårds. Norderhov,ca 1325
  1 146 888. Ragnvald Urka,ca 1235
  1 146 892. Eirik
  1 146 894. Olav
  2 042 624. Gutorm Hundorp, g med
  2 042 625. ? Sigurdd.

  22. generasjon:

  2 135 384. Ridder Jon Raud
  2 135 386. Kong Håkon V Magnusson,  1270, konge 1299-1319
  2 135 388. Vidkunn Erlings. frå Bjarkøy og Giske, g med
  2 135 389. Gyrid Andreasd.
  2 135 390. Tore Håkons.
  2 138 112. Ridder Jon Smør, ca 1240, Vatne, yrke: Gjaldkar i Bergen, død 1328, begravd: Olden Kirke Nordfjord. han var gjalkar i Bergen som var hovedstad på denne tiden. Gjalkar var kongens øverste embedsmann i byen.
  2 138 114. Gutorm Eiriks., g med
  2 138 115. Elin Olavsd, 1349
  2 140 288. Rådmann i Oslo, jordeigar på Ringerike, Bård Dyres
  4 083 250. Sigurd Ivars. Eldjarn på Sundbu i 1280

  23. generasjon:
  4 270 772. Kong Magnus Lagabøte, konge 1263-86.
  4 270 774. Erling Ivars. frå Bjarkøy
  4 270 778. Lendmann 1263 Andreas Gregoriuss. Pott,d e 1273
  4 276 224. Ragnvald Urka, ca 1235, Ragnvald Urka var med kong Håkon Håkonsen på Skottlandsferden i 1263
  4 280 576. Dyre
  8 166 500. Ivar Håvards. nemnt 1238

  24. generasjon:

  8 541 544. Kong Håkon Håkonsson, konge 1217-1263
  8 541 556. Gregorius Andreass., g med
  8 541 557. Cecilia Håkonsd. ,kongsdotter
  16 333 000. Håvard Ivars. i Sundbu,sysselmann i 1221

  25. generasjon:
  17 083 088. Kong Håkon 2, konge 1262-1264
  17 083 112. Andreas Bjørns.
  17 083 114. Kong Håkon Håkonsson, konge 1217-1263
  32 666 000. Ivar Gjesling,nemnt 1177
  26. generasjon:

  34 166 224. Bjørn
  34 166 226. Kong Håkon 2 , konge 1262-1264  .

  27. generasjon:
  28. generasjon:
  29. generasjon:
  30. generasjon: