Amerikaslekta til Tea

Thea, ei av søstrene skreiv bak på dette bildet Til søster Maria med familie. Glædelig Jul og Godt nytt Aar ønskes eder fra søster Thea med mannen Tor og familie.» (Huset mit)

Tre av søstrene til Maria, mor til Tea, emigrerte til Amerika. Ola Haugtrædet, far til jentene, skal ha sagt da ei av dei reiste att han heller ville ha fulgt dei til grava enn å «sende» dei til Amerika (sitat Tea Gjeilo).

Syskjenflokken:
Rønnaug Olsdotter Marlostrædet f. 1883 g.m. Edvard Johannesson
Anna Ols. Olson f. 1885 d. 1974 g.m.  Lars Ols. Olson Rundhaugen f. 1880
Anne Olsdotter Soglo f. 1888 g.m. Jon Jonsson Soglo
Julie Olson Hoover f. 1890, g.m. Meno Arthur Hoover f. 1887
Thea Olson Rundhaugen f. 1893 g.m. Thor Rundhaugen f. 1889
Marlostrædet (Mallaugstrædet) f. 1884   (sjå bilde av Rønnaug på DM)
Maria f. 1895 g.m. Jo(n) Øyjordet f. 1891
Lars Haugtrædet f. 1898 g.m. Kari Alma Rolvsdotter Børrestuen f. 1924
Torbjørn GENI f. 1901 g.m. Marit Eriksdotter Brekk f. 1905
Jo(n) Haugtrædet f. 1905 g.m. Marit Persdotter f. 1912 (sjå bilde av Jo DM    Sjå oppslag om Jo i Fjuken
Ei jente til som dø som lita?

Anna hadde ein son som heitte Olaf. Ho skriv i eit julebrev til Maria datert 1/12 1954 at ho hadde veldig til gikt og det var vanskelg for ho å skrive. Ho hadde i 1954 adresse: Anna Olsen, 922 John St., no Battleford, Sask Canada.
– Thea og Anna hadde både kjærester da dei reiste, to brødre Thor og Lars Rundhaug frå Vågå. Dei havna i Nord-Dakota og Canada.
– Julie skreiv i brev til Maria 10. juli 1974 at «vor syster Annö døde ganske pludelig. Hun har vært riktig good med helsen i lang tid, om fredagen gjorde hun sit almindelige arbeide also bakte en stor kake også gjorde lit arbeid i haven. Lurdagsmorgen Klokken 6 stod hun op av sengen og spurte Olaf om å ta hende til docktoren for hun var ganske syk. de vart ferdige i all hast. da gick Annø til døren, men hun snudde runt og gik tilbage til sengerummet og sette sig paa sengen. og det var the siste. Docktoren come, men forsent.»

Julie på myreritage: Begravelse 15. april 1986  Division No. 16, North Battleford, Saskatchewan, Canada.
Geni: Mor til Connie Doreen Reeve; Melvin Archie Hoover; <privat> Dyck (Hoover); Edward Hoover; Charles Frederick Hoover; og <privat> Headley (Hoover)
– Julie (Julia) oppgjev adressa si i brev til Maria i 1985 til Mrs Julia Hoover, 1441-98th Street, North Battleford, Sask. S9A-2y3, Canada.
– Julie skriv i julebrev til Maria i 1952 at ho ikkje viste at det gjekk an å gjere noko så vakkert med skutelen som det Maria hadde sendt til jul i fjor. Dei hadde hatt ei god avling, men alt var så dyrt. Dei kjørte opp til Thea «sist søndag», som var «riktig bra», men mannen Thor kunne ikkje «gjøre meget». De drakk kaffe på hjå Anna på veien hjem. «Hun er også bedre nå, men alle så sutrar dei om at der er gamle». «Jeg håper far ikke har for meget piner. det maa være sergeligt og ligge hele tiden, hvor jeg ønsker og se Lom og dere alle».
– Julie (Julia) skriv i eit lengere julebrev i 1961: «vi lever nå i byen, vi ble for gamle til å bruge garden so vi mutte slutte. Vi har det rikt godt. … Vi sidder ligesom og venter paa enden he. Jeg er 71, manden er 73. Det er ikke lenge siden jeg saag Ana og Thea. Anna blir bedre for hver dag. Hun kan gjøre mere arbeide mu end hun kunde gjøre 10 år siden. Thea er oså bra med helsen nu. Hun lever da alene so hun har ikke stort og gjøre det værste er hun er alene so meget. … Jeg håper da alt er bra med dere alle der bortye. Det er nok aldrig en Jule Kveld undtagen jeg hugser paa vhorledes vi bygte hus med krakkene og ba hverandre Paa fremon. Det fyrste aar da jeg var paa Brandsar naar de bakte not godt so gave de mig lit ret som the var og da gjemte jeg det og tok det hjem til dig og Thea og guttene jeg hugser deg gråt fordi jeg kunne ikke være dere, jeg har ofte thankt paa what mrs Brandsar thenke om mig som kunde æde so meget godt som de gave mig og enda sitte ned til bordet og æte igjen.»
– Julie skreiv i brev 1. juni 1966 at «jeg gik ud for en liden Kjøretur i dag med Ole Synstnes og hans Kone som ikke lever langt fra her. Hans bror Harvald lever rundt Fosberg ganske nær magnhild datter til Anne Syster».

Thea og Anna hadde både kjærester da dei reiste, to brødre Thor/Tor og Lars Rundhaug frå Vågå. Dei havna i Amerika saman i Nord-Dakota og iCanada. Thea vart gift med Thor/Tor. Thea og familien hadde adresse Boks 154, Mervin Sask. Canada.

Geni: Mor til Albert Stanley Olson; <privat> Salte (Olson); Haakon (Howie) Olson; Orland Olson; Lloyd Paul Olson; og Raymond Olson.

Anna og Julie budde båe to, i alle fall på sine eldre dagar i Battleford og Thea i Mervin. Det var ca 86 kilometer mellom dei to byane eller ein time å køyre bil.