Amerikaslekta til Kaare og Aud – etterkomarane til Anders Jonsen Kroken

Theodor og Mary Marit Borgen sin hytte / sitt hus /claim shack i Adler foto på postkort sendt til Mor og Far frå Marit og Theodor sjølve. På bildet ellers står Clara som var syster til Theodor og mannen hennar Tom Myhren.

Theodor and Mary Marit Borgen’s cabin / house / claim shack in Adler, Nelson County postcard sent to «mother and father» from Marit and Theodor themselves. The two other is Clara, Theodor’s sister, and her husband Tom Myhren.

Jon Kroken, son til Hans og søskenbarnet til Kaare, og Kaare sjølv har gjeve oss mykje av informasjonen på denne sida. Notata vart gjort i 1998 og 1999,

Anders Jonsen var fødd i 1851. Foreldra til Anders var husmenn i Garmo. Dei budde på ulike husmennsplassar i bygda. I 1865 er dei husmenn på Brimiskjellen, ein husmannsplass (under Brimi?) Dei budde også på husmannsplassen Hovtyen i Garmo. Den 7. Juni i 1872 gifta Anders Johnsen seg med Marit Olsd Visvollen. Ho var fødd den 2. mai i 1850 og døydde i 1914. Ho var Bøverdøl, Visvollen var ein husmannsplass under Hoft. Foreldra hennar var Ole Nils. Slettvolden og Kari Erlandsd. Sysjenflokken til Marit var: Marit (stor-Marit, f 1850), Brit, (tvilling med Marit), Rolv (f 1851), Erland (f 1855), Marit (vetl-Marit, f 1857), Livø (f 1859) og Hans.

I 1905 flytte familien til Prest-Kroken. Dei eldste borna er no alle reist til Amerika. John reiste i 1893, Kari i 1897, Embjørg og Marit i 1901 og Rønnaug i 1904. I 1908 reiste Ola til Amerika i lag med eine systera (antakeleg Embjørg) som var heime att ein tur. Amund var da død. Han gjekk bort den 27. april 1905, berre 11 år gamal. I 1913 vart Anders att åleine i Kroken. I dagboka til Anders står det: «Marit, født 2. Mai 1850 døde 6. November 1913 af slagtilfælde. Hun livde i 9 timer efter hun faldt ned.»

Anders Jonsen was born in 1851. Anders’ parents were householders in Garmo. They lived on various homesteads in the village. In 1865 they are homesteaders on Brimiskjellen, (under Brimi) .They also lived on the homestead Hovtyen in Garmo. On 7 June 1872, Anders Johnsen married Marit Olsd Visvollen. She was born on 2 May 1850 and died in 1914. She was from Bøverdalen, Visvollen was a homestead under Hoft. Her parents were Ole Nils. Slettvolden and Kari Erlandsd. Marit’s brood was: Marit (stor-Marit, b 1850), Brit, (twin with Marit), Rolv (b 1851), Erland (b 1855), Marit (vetl-Marit, b 1857), Livø (b 1859) and Hans.

In 1905 the family moved to Prest-Kroken in the center of Lom. The eldest children have now all gone to America. John traveled in 1893, Kari in 1897, Embjørg and Marit in 1901 and Rønnaug in 1904. In 1908 Ola traveled to America with a sister (presumably Embjørg) who was home for a while. Amund was then dead. He passed away on 27 April 1905, only 11 years old. In 1913, Anders was still alone in Kroken. In Anders’ diary it is written: «Marit, born 2 May 1850, died 6 November 1913 of a stroke.

Sjå post på facebook North Dakota History Of Cities, Towns, And Places om utvandringa til Adler frå Medalen
Sjå post på facebook North Dakota History Of Cities, Towns, And Places om utvandringa til Adler frå Medale Kari (Cary), Marit (Mary), Embjørg (Emma), Rønnaug (Rina) and elder brother Jon/Jo/Joe who emigrated from Medalen to Adler in Nelson County
Towards a new and unknown land at the other side of the sea
Frå husmannsplass i Medalen til homestead i North Dakota
Sjå dagboka til Anders Jonsen Kroken 1886 – 1889
Familien til Anders og Marit. Frå venstre: Anders, Ola, Rønnaug, Amund, Marit og Hans. Fotografert før 1904. Anders Kroken eig fotografiet.

Anders og Marit fekk åtte born:
Jo (f 1874), Kari (f 1878), tvillingane Embjørg og Marit (f 1882), Rønnaug (f 1886), Ola, (f 1890) og tvillingane Amund og Hans (f 1894). Amund f. 1894 gjekk bort den 27. april 1905, berre 11 år gamal. Det same året som familien fløtte til Prest-Kroken.

Jo/Jon/Joe Anderson f. 1874 reiste til Amerika 15de Mars i Aaret 1893. Han skreiv seg da som Jo eller Jon Andersen. Dei andre reiste etter til same området i Nord-Dakota, Nelson County, Adler township så snart dei vart 18 år. Jo/Jon hadde to farmar i McGregor i Vest-Nord Dakota. Ein av farmane var såkalla mineralfarm. Det vil si at det var oljeutvinning der. Jo var gift men hadde ingen barn.
Katherine Magnus, dotter til Embjørg skreiv dette om Jo til mor si i brev til Norge 10/1 1975: Joe Anderson var den eldste, han bodde i McGregor, N. Dakota og hadde en kornsilo der i mange år. Han var gift, men de hadde ingen barn. Hans kones navn var: Christine. De har begge vært døde i mange år nå.

Kari (Carrie) f. 1878 d. 1924 reiste til Amerika 8de September i 1897 og vart gift med Gilbert Larson (Vetlhaugen) i 1903. Kari døyde i 1924, Gilbert var da alt død (1919). Dei hadde desse barna: Albert g. m. Eleanor, Louis g.m. Mildred, Clara g.m. Sever Gilbertson og Marie g.m. Olaf Olsen. Alle barna til Kari og Gilbert er også døde.

Clara – eldste dotter til Kari – var den Norskaste av alle våre slektingar. Ho prata godt norsk og var levande interessert i i Lom og alt som hadde med det å gjera. Ho hadde m.a. alle bind av Norske Gardsbruk.  Alle desse eg har nemnt her var farmare i Nord-Dakota. Av alle etterkomarane av desse kan eg nemne Glenn f. 29/8 1930 d. 23/11 2005, son til Clara. Han har farm i nærleiken av der Kari hadde sin farm.  Sjå meir om Glenn …  Han pratar også godt norsk. Han er far til Melani og Tod som var på besøk i Norge og som Aud har helst på. Dei har fleire syskjen. Eg har berre helst på Carter, Han var først i American Coast gard, men er nå flygar i American Airløines. Han flaug til Norge og skulle da besøke meg men eg har ikkje sett noko til han. Clara hadde også tvillingane Jean og June som var på besøk her i landet i 1959. Ektemennene deira var den gongen stasjonert i Tyskland i den Amerikanske hær. Albert og Eleanor hadde barna Lynn og Karren. Lynn bur i Fargo. Han har flypark (17 fly) såkalle sprøytefly som blir brukt til sprøyting av åker og eng. Spesielt sprøyting av grashoppesvermar. Karren bur i nærleiken av av Washinton D.C. Ho er dataingeinør. Marit, dotter mi har god kontakt med henne. Har har same utdanning og stilling så dei har felles interesser.

Louis og Mildred hadde farm i N.D. også. Dei har to sønner. Far var på besøk i Amerika i eitt år. Den tida budde han for det meste hos Louis og Mildred. Han bygde på huset der medan han var der. Eg var med Mildred ut på farmen så eg fekk sjå det han hadde gjort. Mildred er organiset i Lom Kyrkje. som er ei fin, lita kyrkje i Niagare like i nærleiken av Karis gamle farm. Slektningane mine fann ut at dei skulle ha ein samankomst for meg i Lom kykje. Alt i alt var det 61 direkte slektningar + ein del andre. så det var ein stor oppleving for meg.

Marie og Olav (dei har båe gått burt etter at eg var på besøk der) hadde 7 barn som alle bur delvis i Sør og Nord Dakota. Mange av dei er farmarar.

Katherine Magnus (dotter til Embjørg / Emma) skreiv dette om Kari i brevet sitt til Jon Kroken (son til Hans) 10. januar 1975:
Kari var den eldste av søstrene, hun var gift med Gildbert Larson, de døde begge forholdsvis unge. Hun var 47 år og han var ca. 45. De hadde 4 barn som var forholdsvis unge da foreldrene døde. Clara var den eldste, ble gift året etter. De andre barna var som hjemme hos henne det meste av tiden. Mine foreldre hadde også disse barna endel. Clara ble gift med Sevald (Sever) Gilbertson og de «farmet» her i nærheten hele sitt liv. De hade 5 barn. Sevald (Sever) døde for 3 år siden etter å ha vært meget syk endel år. Hun (Clara) bor nå i Petersburg, hennes bror Albert Larson bor på foreldrenes farm, han er gift og har 2 barn – 19 og 25 år gamle. Deres bror Louise Larson bodde på en farm like ved Alberta – han døde for 6 år siden i en alder av 57 år. Han var gift og hadde 2 gutter 20 og 29 år nå.  Den yngste søsteren Marie er gift med Olaf Olson – de bor på en farm ca 90 miles (ca 5,6 norske mil) fra her. Kari hadde 16 barnebarn.

Karren Darone har delt ein post på Facebook «North Dakota History Of Cities, Towns, And Places» om «blizzard»  15. mars 1941 som nesten tok livet av faren, Albert Larson.

This is a story from The Petersburg Record (Petersburg had a newspaper?) about the blizzard of March 15, 1941. I very nearly lost my dad, Albert Larson, in that blizzard. He had to go down to the barn to feed the livestock, and had neglected to first rig a line between the house and the barn. He couldn’t see the yardlight through the snow but struck off in the direction of the house anyway, so as not to leave his young bride alone. He would not have found his way to the house, except for said young bride standing in the front window with every oil and kerosene lantern she could find. He had trudged farther through the snow than he thought he should have needed to….and barely glimpsed the golden glow of her lanterns. That was enough to guide him to the house, half frozen. He spent the next few days suffering from pneumonia, but he lived another 37 years with his bride, Georgia Eleanor Olson Larson. (Karren Darone)

Embjørg (Emma) f. 1882 og Sevald Hanson hadde ei dotter, Katherine. Ho var gift med Oscar Magnus og dei hadde farm i Petersburg (ikkje langt frå Adler og Lom kyrkje). Katherine lever enda men ho begynner å bli godt vaksen, snart 90 år (skrive i 1998). Ho bur fortsatt i eit hus på farmen men det er sonen Elton som er farmar nå. Ho har ellers ein son Neil og ei dotter Alice. Alle er farmarar. Alle desse har eg helst på. Jo og hans kone hadde ingen barn. Jo kom til slutt på ein gamleheim og gjekk burt der.

Katherine skreiv brev til Jon, son til Hans, den 10. januar 1975. Jon er da søskenbarnet til Katherine. Brevet er skrive frå Petersburg, N. Dakota. Jon Kroken, son til Hans, har omskrive brevet på maskin til norsk:
Mange takk for brevet ditt, jeg håpet jeg skulle høre fra våre slektninger i Norge igjen. Jeg gledet meg bestandig til å lese brevene mor fikk fra Anna og Ola og Hans, selvsagt syntes vi at vi kjente din far best, fordi han var der og besøkte oss. Jeg ønsket ofte at jeg kunne snakket mere med han, men jeg kunne ikke snakke så godt norsk. Jeg kan lese det og forstå det når folk snakker det, men finner det vanskelig å skrive og snakke det, så jeg er glad jeg kan  skrive til deg på engelsk så jeg kan uttrykke meg bedre. Jeg prøvde å skrive til Anna og Hans til jul, håper de kunne forstå det, jeg vet det var ting som kunne misforstås på grunn av språket.

Nå til dine slektninger her: Det var fire søstre og en bror til Hans og Ola i Amerika, nå er alle borte. Joe Anderson var den eldste, han bodde i McGregor, N. Dakota og hadde en kornsilo der i mange år. Han var gift, men de hadde ingen barn. Hans kones navn var: Christine. De har begge vært døde i mange år nå. Kari var den eldste av søstrene, hun var gift med Gildbert Larson, de døde begge forholdsvis unge. Hun var 47 år og han var ca. 45. De hadde 4 barn som var forholdsvis unge da foreldrene døde. Clara var den eldste, ble gift året etter. De andre barna var som hjemme hos henne det meste av tiden. Mine foreldre hadde også disse barna endel. Clara ble gift med Sevald Gilbertson og de «farmet» her i nærheten hele sitt liv. De hade 5 barn. Sevald døde for 3 år siden etter å ha vært meget syk endel år. Hun (Clara) bor nå i Petersburg, hennes bror Albert Larson bor på foreldrenes farm, han er gift og har 2 barn – 19 og 25 år gamle. Deres bror Louise Larson bodde på en farm like ved Alberta – han døde for 6 år siden i en alder av 57 år. Han var gift og hadde 2 gutter 20 og 29 år nå.  Den yngste søsteren Marie er gift med Olaf Olson – de bor på en farm ca 90 miles (ca 5,6 norske mil) fra her. Kari hadde 16 barnebarn.

Så var det tvillingsøstrene Marit og Em(b)jør. Marit var gift  med Theodore Borgen. De hadde ingen barn, de «farmet» her i nærheten det meste av sitt liv, inntil de flyttet til Aneta N. Dakota, etter at de var for gamle til å «farme» lenger. Min mor var gift med Sevald Hanson, og de var ulykkelige nok til å ha bare meg, eller kanskje jeg var den ulykkelige som var alene. De «farmet» her hele livet, inntil de flyttet til Petersburg etter at de var for gamle til å «farme» lenger. Min mann og jeg overtok farmen etter dem og vi bor der fremdeles, men vår yngste sønn bruker og driver jorda. Vi har 2 sønner og 1 datter, de er alle gifte  og vi har 11 barnebarn.

Så er det Rina Jensen (Rønnaug), den yngste søsteren, hun bodde i California som er på vestkysten av Amerika – så langt borte, så vi så ikke henne så ofte. De bodde i Devils Lake, N. Dakota, i noen få år i førstningen de var gift. Hun døde siste året noen måneder før mor døde. Hun hadde 7 barn, som hun oppdro for det meste selv, for mann hennes var ikke så god, men barna hennes er all right, alle er gift og bor for det meste på vestkysten, unntatt eldste sønn. Han bor  i Devils Lake så han ser vi ganske ofte, han navn er Floyd Jensen. De andre i familien er Alice, Ralph,  Roy, Amy, Evelyn og Melvin som døde for mange år siden. Vi er «farmere» alle her unntatt  Rinas (Rønnaugs) familie. Våre farmer er av gjennomsnittet 480 acres (ca 1950 mål) og opp til 1000 acres (4050 mål), for det meste korndyrking, svært lite husdyrbruk.

Vi har det bra alle sammen og er ved god helse som vi er takknemmelige for. Takk igjen for brevet ditt og jeg håper å høre fra deg igjen. Hils alle slektninger og en spesiell hilsen til onkel Hans og Anna.     Din kusine Katherine Magnus.

Petersburg Diamond Jubilee, 1882-1957 side 73: SEVALD HANSON
Sevald Hanson was born dm Gudforandalen, Norway in 1873. He came to Minnesota in 1891 where he worked on farms until 1900 when he came to Petersburg’. In Petersburg he was employed as a harness maker and shoe repair man working for Elling Mork. He started farming in 1904 and in 1912 bought the farm he now owns. He married Miss Emma Anderson in 1908. They had one daughter, now Mrs. Oscar Magnus, Who had three children, Neil, Elton and Mrs. Allen (Sherlie) Young. Neil and Elton are also married. https://digitalhorizonsonline.org/digital/collection/ndsl-books/id/9669/rec/7

 

Marit f. 1882  (Mary i Amerika) vart gift med Teodor Borgen – også han frå Lom.

Theodor og Mary Marit Borgen sin hytte / sitt hus /claim shack i Adler foto på postkort sendt til Mor og Far frå Marit og Theodor sjølve. Marit var fødd i 1882 og farma ved Adler i ND det meste av sitt liv. Dei hadde ingen barn. Dei flytte til Aneta i ND etter at dei vart for gamle til å drive garden lenger. Farmen til Marit og Thodor låg like ved Lom Kyrkje. Ho var i Norge på vitjing på 60 talet. Marit var tvillingssyter til Embjørg. På bildet ellers står Clara som var syster til Theodor og mannen hennar Tom Myhren, Dei kom til Adler i 1903. Dette bildet er nok ikkje teke lenge etterpå.

Det er bilde av hytta / huset /claim shack i Adler foto på postkort «sendt til Mor og Far» frå Marit og Theodor sjølve. Marit var fødd i 1882 og farma ved Adler i ND det meste av sitt liv. Dei hadde ingen barn. Dei flytte til Aneta i ND etter at dei vart for gamle til å drive garden lenger. Farmen til Marit og Thodor låg like ved Lom Kyrkje. Ho var i Norge på vitjing på 60 talet. Marit var tvillingssyter til Embjørg. På bildet ellers står Clara som var syster til Theodor og mannen hennar Tom Myhren, Dei kom til Adler i 1903. Bildet er nok ikkje teke lenge etterpå. Sjå heile kortet og baksida.Marit var i Norge på vitjing på 60 talet. Marit var tvillingssyter til Embjørg. På bildet frå heimen står Clara, som var syster til Theodor og mannen hennar Tom Myhren. Marit og Teodor kom til Adler i 1903. Bildet er nok ikkje teke lenge etterpå.

Marit f. 1882 og Teodor Borgen hadde ingen barn. Dei hadde farm like ved Lom kyrkje. Marit var over her på 1960-talet.

Katherine Magnus, dotter til Embjørg skreiv dette om tvillingsøster til mor si i brev til Norge 10/1 1975:
Marit var gift  med Theodore Borgen. De hadde ingen barn, de «farmet» her i nærheten det meste av sitt liv, inntil de flyttet til Aneta N. Dakota, etter at de var for gamle til å «farme» lenger.

Rønnaug (Rina) f. 1886 var gift med Jensen (veit ikkje fornamnet). Han var vel håndverkar av noko slag. Dei budde også i ND til barna var godt vaksne. men eg trur Rønnaug flytte til California, like ved San Fransisco. Eg trur det skjedde etter at mannen hennar var død. Dei hadde 5 barn så vidt eg veit; Amy, Floyd, Roy, Ralph og Alice. Alice har eg ikkje helst på men dei andre kjenner eg. Amy og Ralph har vore her på besøk. Jon skriv: Da jeg var og besøkte Floyd og Mae i Devils Lake og vi satt og pratet om kvelden, kom han inn på sin far og hvordan han var. Det var så mye han pratet om, men fylla var det gjennomgående temaet han sa om sin far. Det endte vel opp med skilsmisse eller at han «stakk av». Rønnaug fikk mye hjelp av sine søsken med hensyn til barna.

Floyd gift med Mae (svensketta) hadde farm i Devils Lake ND. Da han vart pensjonist selde han farmen og kjøpte hus i sjølve byen. Eg var der og besøkte dei. men vi var også og såg på gamlefarmen. Den var nå brukt for hesteoppdrett. Floyd var eldste sonen til Rønnaug. I tillegg til at han var farmar var han postbud. Dei har fleire born men eg kjenner ikkje til dei. Dei er spredt over heile Amerika. Sandy Dahl heiter ei dotter av dei. Ho har etter kvart fått ein namn i Amerkia som kunstnar – målar. Floyd og Mae er nå på gamleheim (skrive i 1998). Floyd har vorte nesten blind av grønn stær og dei nærmar seg 90 år båe to.

Ralph var her på besøk i 1997. Hans kone som eg ikkje hugsar namnet på døde i 1996. Ralph var i American Air Force i 30 år som pilog på diverse flytyper. Under krigen var han stasjonert i Kina og flaug bombemaskiner over Japan. Etter krigen var han m.a. stasjonert på Thule, Grønland. Han har også etterkomarar m.a. ein som er taubåtskipper på hamna i San Fransisko. Han har også ei dotter som er larar. Sjøv bur han i nærleiken av Phoenix i Arizona.

Roy var også med under siste krig. Han var i den Amerikanske hær og var av styrkene som var stasjonert i NordAfrika. Han var med under landgangen på Sicilia i 1944. Han og kameraten kjørte på ei landmine. Kameraten døde og Roy vart invalidisert for resten av livet. Blant anna fekk han skoten av ein fot. Han vart skilt frå kona etter krigen. Men han gifta seg seinare med ei Mexikansk dame, som han seinare også vart skilt frå. Han budde delvis i ND om sommaren og delvis i Arizona om vinteren.

Amy er vel den yngste i søskenflokken men er likevel godt over 70 år (i 1998). Ho og Bill var her på besøk og da helste du (Aud) på dei. Bill (William) var tilsett på Douglas flyfabrikk i sitt yrkesaktive liv. Da budde dei i Seatle i staten Washington på Nordvest kysten av Amerika. Der bur og arbeider barna nå. Desse har eg ikkje noko kjennskap til. Amy var kombinert kontor/sentralbord-dame i ei bedrift i Seatle, Dei bur nå i Phoenix i Arizona. Søstra Alice veit eg lite om men ho baur også på Vestkysten.

Katherine Magnus skreiv dette om Rønnaug / Rina i brevet sitt til Norge den 10/1 1975: Så er det Rina Jensen (Rønnaug), den yngste søsteren, hun bodde i California som er på vestkysten av Amerika – så langt borte, så vi så ikke henne så ofte. De bodde i Devils Lake, N. Dakota, i noen få år i førstningen de var gift. Hun døde siste året noen måneder før mor døde. Hun hadde 7 barn, som hun oppdro for det meste selv, for mann hennes var ikke så god, men barna hennes er all right, alle er gift og bor for det meste på vestkysten, unntatt eldste sønn. Han bor  i Devils Lake så han ser vi ganske ofte, han navn er Floyd Jensen. De andre i familien er Alice, Ralph,  Roy, Amy, Evelyn og Melvin som døde for mange år siden.

Ola f. 1890 d. 1968 kom att frå Amerika i 1914, etter at mor hans døydde. På grunn av krigen vart det ikkje til at han reiste over att. I 1919 gifte Ola seg i Bergen med Anna Kristofferd. Gjerde frå Lærdalsøyri. Dei fekk 6 søner. Den eldste Arne, var fødd i 1920. Kaare kom til verda den 10. Aug i 1924, altså rett etter at fam til Tor Jonsson flytte frå Kroken. Så var det Magne, Gunnar, Amund og Ivar.

Dette har Ola m.a. fortalt til Gudbjørg Knudsen i 1954: Da eg var 18 år reiste eg til Amerika. Eg meinte at det var betre tider der. 3 av systene mine og ein bror var reiste før. Den eine syster mi var heime at ein tur og eg vart med henne. Vi var og i fylgje med Mathias Haugen som reiste den gongen. Johan Larsen Køyrde oss med hest til Otta. Han skulle ha ferdalass oppover att. Biletten frå Oslo til Nord-Dakota kosta den gongen 320 kroner . Eg var i Maerika i 9 år. Men i 1914 da mor var død skulle eg reisa heim att og henta far. Men krigen gjorde at eg kom heller ikkje til å reisa over att.

Jon Kroken, syskjenbarnet til Kaare og son til Hans, har fortalt at Hans kjørde ferdalass frå Otta den tida Ola kom att frå Amerika. Ein efta han var på tur oppover frå Otta fekk han sjå ein skiløpar som gjekk på isen på Otta-elva. Han tykte han kjente vedkomande og da dei treftes viste det seg at det var Ola – på tur heim att frå Amerkia!

Våren 1924 flytte familien til Lom. Ola og Anna skulle ta over Prest-Kroken, etter at Johannes Jonssen var frådømd retten til bruket. I august same året vart Kaare fødd i Prest-Kroken.

Amund f. 1894, død liten. Han gjekk bort den 27. april 1905, berre 11 år gamal. Det same året som familien fløtte til Prest-Kroken/

Amund vart berre 11 år gamal.

Hans f. 1894 d. 1978

Hans feira 60 år saman med søstrene Marit, Rønnaug og Embjørg i ND. 1954.

Jon Kroken, son til Hans og altså søskenbarnet til Kaare, har gjeve oss mykje av denne informasjonen. Hans var den einaste av syskjenflokken som ikkje reiste over til Amerika. Han var over for å besøke sine brødre og søstre ein gong i 1952/53. Jon har sjølv vore å vitja slekta si i Nord Dakota og har skrive ned mykje interessant til Aud om dette (utdrag):

Amerikaslekta vår er stor. Eg har på ingen måte full oversikt over barn, barnebarn m.m. Storparten av vår slekt er i Amerika. Eg var og besøkte slekta der sist på 80-talet og trefte mine søskenbarn. Dei gamle tanterog onklel var da forlengst borte. Eg har også ein del bilder frå den turen dersom du er interessert.Mitt håp er at døkk som er yngre oppretter kontakt med slekta i Amerika. Ellers vil nok kontakta død ut ganske fort.

Jon Kroken, Ridabu, 1998 eller 99

Jon Kroken, son til Hans, arbeidde i Telegrafverket/Telenor fra 1951 til 1994. Dette langlinjebordet var arbeidsplassen hans i Hamar i 1954. FOTO: HALVARD BERGET https://www.h-a.no/dette-var-arbeidsplassen-til-jon-i-1954/s/5-139-660207

Mange av dei som reiste frå Lom til Nord-Dakota kom til Adler i Nelson County. Slik danna det seg eit eige samfunn av Lomverar som etter kvart fekk etter seg yngre syskjen. Mykje av språket gjekk på Norsk og Lomvèr.

Fargo Posten, 25. april 1902. Norskspråkleg.

Sjå heile FargoPosten 25. april 1902. Heile avisa var norskspråkleg.
fargoposten2023-02-21 16-15