Marit Aukrustbakken (Hågåbakken)

MARITAUKFødd den 1862?
Gift med Lars Kvåle

Mor: Live Larsd., f. 11. aug. 1826 Lom
Far: Lars  Lom

Born: .
1. Anne Kvåle g.m Ola Slettom,
2. Ola Lars. Kvåle, g.m. Ragna ……
2.1..Marit Olsd. Kvåle, g med Ottar Nørjordet
2.1.1. Anton Ottars. Nørjordet, g med Bjørg
2.1.1.1.Gry Veronica Nørjordet
2.1.1.2.Odd Einar Nørjordet,f 1986
2.1.2.Rannveig Ottard. Nørjordet,g med Torleiv Stee
2.1.2.1.Vidar Stee
2.1.2.2.Yngve Stee
2.1.2.3.Merete Stee
2.2. Anne Olsd. Kvåle g med Ola Kjørren
2.2.1.Jakup Ols. Kjørren
2.2.1.1.Eldri Skjelkvåle Kjørren
2.2.1.2.Ingrid Oline Skjelkvåle Kjørren
2.2.2.Randi Olsd. Kjørren
2.2.3.Kari Olsd. Kjørren,g med Stein Turtum
2.2.3.1.Liv Turtum,f 1988
2.2.3.2.Anne Turtum
2.2.3.3.Sina Turtum
2.3.Leif Ols. Kvåle,g med Embjørg Kvamsøygard
2.3.1. Svein Kvåle
2.3.2. Heidi Kvåle
2.3.3. Marie Kvåle
2.4.Reidun Olsd. Kvåle,g med Peder Hosarøygard
2.4.1.Torodd Hosarøygard
2.4.2.Per Morten Hosarøygard
3. Lars Lars. Kvåle, g med Ragnhild Nørjordet
3.1.Målfrid Larsd. Kvåle,g med Rolv Bjørn Laingen
3.1.1.Dagmar Laingen
3.1.2.Yngve Laingen
3.2. Laila Larsd, Kvåle, g med Svein Rune Laingen
3.2.1.Lars Steinar Laingen
3.2.2.Roar Laingen
4. Kristian Lars. Kvåle, ugift.
5. Amund Lars. Kvåle, g.m.
6. Erling Lars. Kvåle,død ung.

MORJOFRI

Kvåle på Solsida der Marit og Lars budde.
KARL HØGBERG – Kvåle gård i Lom 1932.
finn.no