Jofrid Olsd. Slettom

Fødd 15/12 1929
Gift med Kaare Kroken (f. 10/8 1924) (d. 16/1 1997) gift 11/7 1959
Mor: Anne Kvåle: (f. 3/10 1895) (d. / 1963)
Far: Ola Slettom (f. ) (d. 1945) (side 3)

Born:
1. Odd Arne Kroken, f 1960
2. Aud Kroken, f 1961
2.1. Rolv Gjeilo, f 1987
2.2. Synne Gjeilo, f 1988
2.3. Vetle Gjeilo, f 1991
2.4. Haakon Gjeilo, f 1994
3. Vigdis Kroken, f 1964
4. Jon Kroken, f 1966
5. Kjell Kroken, f 1966,
5.1. Kristoffer Kroken, f 1997

Syskjen:
1. Laurits Kvåle g.m. Laura vart buande i Gaupne i Luster
2. Astrid Olsd Slettom,f. 9/12 1920,g.m. Olav Sletten, Skjåk
2.1. Per Sletten
2.2. Ola Sletten
2.2.1. Tove Sletten
2.2.2. Rune Olav Sletten
2.3. Ingvald Sletten
2.4. Leif Arvid Sletten
2.5. Anne Lise Sletten
2.5.1. Torkild Husom
2.5.2. Astrid Husom
2.5.3. Kristin Husom
2.5.4. Eva Rønningen
3. Marit ,f. 1921 g.m. Lars Skjerpingstad, Lom f. 10/11 19
3.1. Ester

Sjå bilde frå Kroken