Anne Moløkken (Molykkjun)

anne 9959/4 1864  D. 12/4 1944
Gift med Ola Jakobsen Biløygard Haugtrædet
Mor: Maria Visvollen
Far: Torstein Moløkken (Molykkjun)

Ola og Anne kom fra Lom i fylgje folketellinga for Skjåk i 1900 og budde antakeleg i Høbrenna i Lia. Det er usikkert om det bare var Ola før han traff Anne.   Familien budde ovafor Nygarden i Skjåk (Gjeiloshagen) da   Maria vart fødd i 1895. Seinare (før 1900) fløtte dei til Haugtrædet ova for Sygard Gjeilo der Ola og Anne budde heilt til dei kom på gamleheimen. På Haugtrædet er det spor etter huset og det er sagt at Julie, som reiste til Amerika, ein gong var heime på Haugtrædet og tok med seg stein frå muren heim til Amerika.

I folketeljinga i 1900 står det at Ola, Anne, Anne, Julie, Tea, Marit  og Lars budde der. Det var «utsæd kort og potet / kreaturer: Fjørkre. Haugtrædet er ikkje nemnd i folketeljinga i 1875.

Born:
Rønnaug
Anne f. 1888
Julie f. 1890
Anna
Tea f. 1893
Maria Haugtrædet (20/9 1895 -22/8 1989)
Lars f. 1898
Jo
Torbjørn
Ei jente til som dø som lita?

HAUGTRED
Anne Moløkken (Molykkjun) og Ola Jakobsen Biløygard Haugtrædet Gjeiloshagen i Skjåk – på haugen ogafor vegen mellom Sygard og Nygard. Digitalmuseum.no
Ola Haugtredet (f. 1858) og Anne Haugtredet (f. Moløkken 1864). Bak står Torstein Moløkken. digitalmuseum.no