Jon Gjeilo Vaagaasar

1004Fødd: 22.apr  1864
Død
Gift med Julie Engum i 1887
Mor: Synne Olsd Bøje, f 9.mars 1824
Far: Rolv Gregorius. Gjeilo,f 25.des 1815

Born:
Synne
Live

Anna
Tea
Rolv
Gregor
Olvar og Albert, tvillinger (døde unge),
Kristian
Halvard
(dei to siste reiste til Amerika).

Syskenflokken på Gjeilo (frå Ættebok frå Skjåk band 1):
Torø (f. 1842) gift med Sylfest S. Maurstad ,
Gunhild (f.1944) gift med Ola O. Bakken,
Rønnaug (f. 1846) gift med SevaldS. Nørstnes,
Gregoirus (f. 1848) gift med Torø P. Vågåsarøygard,
Anne (f. 1850) gift med Johannes E. Kjekahagen,
Synne (f. 1852)gift med Lars O. Prestgjordet,
Kari (f. 1855) gift med Tore S.Skamsdalen,
Ola (f. 1858),
Embjørg (f. 1860) gift med Ola F.Gjeilo (f. 1851),
Rolv (f. 1866) og
Anne (f. 1871).

b
Folka på Sygard Gjeilo 1875. Fremst frå venstre: Rolv Gregoriusen (f. 25/12 1815) på fanget har han Rolv Rolvs,(f. 15/12 1866). Kona til Rolv, Synne Olsdatter Bøje (f. 9/3 1824) og på fanget dotter Anne Rolvsd.(f. 4/8 1871). Rønnaug Rolvsd. (f. 1/1 1846) gift med Sevald Sevaldsen Nørstnes. Anne Rolvsd. (f. 19/9 1850) gift med Johannes Eriksen Kjekahagen. Gunnhild Rolvsd. (f. 21/5 1844) gift med Ola Olsen Bakken og sonen deira Ola på fanget til mor si. Han vart bokhandlar i E….? Dei to budde på Gjeilo da det var teljing i 1875. Bak frå venstre: Ola Rolvs.(f. 25/2 2858) Gregoirus Rolvs.(f. 25/4 1848) gift med Torø Persdatter Vaagaasarøygard. Fekk ingen barn. Synne Rolvsd. f. 6/12 1852) gift med Lars Olsen Prestjordet. Jon Rolvs. t.h. (f. 22/4 1864) gift med Julie Halvorsdotter Engum. Dei to kjøpte og budde på Vaagaasar. Kari Rolvsd. (f. 5/5 1855) gift med Tore Syversen Skamsardalen. Embjørg Rolvsd. (f. 9/6 1860) gift med Ola Toresen Gjeilo. Etter folketeljinga i 1875 var eldste dotter Torø Rolvsd. gift med Sylfest Maurstad, fløtt til Gjeiloshaugen og ikkje med på bildet.

1134