Ola Krøkje Lunna

g.m. Marit Sygardsplassen
Mor:
Far: Nils

Frå Solsida i Lom.  Vart gift med Marit Sygardsplassen i Bråtå i Skjåk. Dei leigde Søre Øyjordet i Medalen. Dei fekk fire barn. Jo kom til på Sygardsplassen same året som Ola og Marit vart gift. Dei tre andre vart fødde på Øyjordet.  Ola vart nervøs og tok livet sitt i 1897, 33 år gamal.. Jo vart da bortsett til Gaupar der han hadde det vondt. Måtte vere med å arbeide. Det vart gripe inn frå det offentlege og kom da til Øverbø. Mathias kom til Kvamme og fekk det godt. Rønnaug havna på Øverbø og hadde også med seg Rønnaug dit. Thora vart med Marit.

Born:
Jon Øyjordet (2/1 1891 – 22/8 1969) g.m. Maria Haugtrædet
Rønnaug (f.    )g.m. Nils Moe frå Skjåk
Mathias (f.   ) g.m. …….. fra Bergen død i «Spansken» da ho gjekk med barn
g2.m. søster til sin første kone (fekk fem barn)  bodde på Askøy i Bergen
Thora (f.   ) g.m. Ole Kristiansen som arbeidde ved jernbana bodde i      Spikkestad. 3 barn Klara, Oddveig og Ola (aktiv i motstandsarbeid under krigen – måtte flykte og vart borte).