Anne Olsd. Bakken Slettom

Fødd f.25.aug. 1868 -d
Gift med Johan Johannes. Slettom
Mor: Kari Knutsd. Løkøien, f Laingen, 1848
Far: Ola Kristens. Stein, f 27. okt 1845

Barn:
1. Jo Johans. , g med Marit Tråstad
2. Ola Johans. g med Anne Larsd. Kvåle
3. Rønnaug Johansd. g med Eilev Randen
4. Kari Johansd.
5. Anne Johansd. g med Sylfest Juland
6. Knut Johans. g med Olga Slettom
7. Sigvald Johans. g med Kari Skinnet
8. Asbjørn Johans. g med Ymbjørg Repp

Syskjen:
1 .Anne Olsd. f 1868
2 .Mari Olsd. f 1870
3. Kristen Ols. Ishuset, f 1872, g med Ymbjørg Tårud
4 .Knut Ols.Aukrustbakken f 1874, g med Mari O Lamo. Utvandra til USA
5. Ola Ols. f 1877, ukjent
6 .Synne Olsd. Klepp f 1879, ugift
7. Marit Olsd f 1882, g med Ola Erlands. Moen
8. Brit f 1884, utvandra til USA i 1903
9. Hans Ols. f 1887, utvandra til USA i 1906
10.Mathias f 1889, ukjent