dorframsidePå desse sidene  legg vi ut informasjon om våre næraste slektningar. Vi tek her utgangspunkt i foreldra til Aud og Ola. Du kan så klikke deg gjennom slektene og sjå korleis dei ser (såg) ut og få vite litt om dei. Etter kvart ynskjer vi å oppdatere desse sidene. Du kan sende oss opplysningar over e-post. Dette vil vi så kopiere inn på sidene.

Sjå slekta til Jofrid Olsd. Slettom, frå Lom
Sjå slekta til Kaare Olss. Kroken, frå Lom, Lærdal, Årdal, Vågå, Slidre, Luster
Sjå slekta til Tea Jond. Øyjordet, frå Lom, Skjåk
Sjå slekta til Frans Ols. Gjeilo, frå Lom, Skjåk

Sjå anetavle Aud Kroken
Sjå anetavle Ola Gjeilo
Les om Anders i PrestKroken
Les om Amerikaslekta til Aud
Les om utvandinga frå Medalen til Nord Dakota
Les om historia til Gjeilo Sygard og Søre
Barndomsminne frå Graffershaugen