Ola Slettom

OLASLE~4Fødd den /9 1900 Død 17. mai 1945
Gift med Anne Kvåle
Mor: Anne Bakken
Far: Johan Slettom

Born:
1. Astrid Olsd. Slettom,f. 9-des 1920, g med Olav Pers. Sletten
1.1. Per Olavs. Sletten
1.2.Ola Olavs. Sletten,g med Kari Frøyse
1.3. Ingvald Olavs. Sletten,g med
1.4. Leif Arvid Olavs. Sletten
1.5. Anne Lise Olavsd. Sletten

2. Margit Olsd. Slettom,f. 9.des 1920, død berre fire veker gamal.

3.Marit Olsd. Slettom, f. 1921, g med Lars Skjerpingstad

3.1. Ester Larsd. Skjerpingstad,g med

4.Jofrid Olsd. Slettom, f. 15.des 1929, g med Kaare Ols. Kroken f 1924
4.1.Odd Arne Kroken,f 1960
4.2.Aud Kroken,f 1961,g med Ola Gjeilo,f 1958
4.2.1.Rolv Gjeilo,f 1987
4.2.2.Synne Gjeilo,f 1988
4.2.3.Vetle Gjeilo,f 1991
4.2.4.Haakon Gjeilo,f 1994
4.3.Vigdis Kroken,f 1964
4.4.Jon Kroken,f 1966, samb med Jorunn Falling
4.5.Kjell Kroken,f 1966,g med Ann-Kristin Hagen
4.5.1. Kristoffer Kroken,f 1997

Syskjen:
1.Jo g.m. Marit Tråstad i Skjåk, born: Jonas og Rønnaug.
2.Kari
3.Rønnaug g.m. Eilev Randen, born: Åslaug.
4.Knut g.m. Olga Marstein i Lia. Born:Anne, Embjørg, Johan og Aud.
5.Anne g.m. Sylfest Juland, born: Sigurd, Jan og Arvid.
6.Sigvald g.m. Kari Skinnet (frå Vågå), born: Anna, Johan, Kåre, Gunnar, Kjellaug, Solveig, Knut og Oddbjørg.
7.Asbjørn g.m. Ymbjørg Repp, born: Kari, Johan, Asta, Leif Bjørn og Odd Gunnar.

Ola dreiv ein del gardsarbeid og arbeidde seinare i vegvesenent med mining. Arbeidde også mykje i skogen. Ola hadde vanskar med ein fot som hemma han mykje i arbeidet.

olas_kort
Identitetskoret til Ola Slettom under krigen. Ola var 40 år da krigen braut ut men fekk ikkje oppleve mykje av fredstida da han plutseleg gjekk bort den 17. mai 1945.

OLASLE~6