Ola Storkjørren

Fødd 28/12 1821
Gift med Marit Persdatter Krogstad (f. 17/12 1821) den 22/1 1852
Mor: Marit Bakke (1793-1868)
Far: Nils Sletten Kummen (Kumjmordet) Øvre Skjåk (1796-1876)

Born:
Ola Bruheim (f. 22/1 1852) g.m. Marit Eriksdtr. Morken
Marit (f. 24/10 1854) g.m. Iver Iversen Lund
Anne (f. 11/5 1858) g.m. Rasmus Jakobsen Arnestuen
Frans (f. 20/6 1861) g.m. Embjørg Amundsdatter Dalen

Syskjen: