Synne Jond. Gjeilo (f. Vaagaasar)

SYNNEDEP2Fødd 6/8 1893
Gift med Ola Gjeilo den 2/5 1912
Mor: Julianna Engum (f. 1862
Far: Jon Gjeilo Vaagaasar (f. 1864)

Born:
1. Gregor (f. / 19 ),
2. Embjørg Gjeilo (f. / 19 ),
3. Torø Rudsar (f. / 19   d.  )
4. Julianne Strandi (f. / 19  d.   )
5. Frans (f. 30/9 1923)

Syskjen:
Live
Anna
Tea
Rolv
Gregor
Olvar og Albert, tvillinger(døde unge),
Kristian
Halvard
(dei to siste reiste til Amerika).

synnefi
Frå brudebildet til Synne og Ola da dei gifta seg den 2/5 1912 fotografert av Stakston. Synne var da 19 år gamal.

Synne var fødd og voks opp på Vaagaasar i Lom saman med ti ungar. To av desse reiste til Amerika i ung alder. Ho fløtte sjølv til Gjeilo i Skjåk til onkelen sin Gregorius Gjeilo og Torø Vaagaasarøygard på Sygard Gjeilo som adopterte ho som si eiga datter. Dei bar ikkje fram levande barn sjølve.

Synne på Gravferd frå Maurstad etter Anne Maurstad (f. Vange 1860) 1929. Digitalmuseum.no

Sjå histoira om Sygard (Nordre) Gjeilo og Søre (Søpå) Gjeilo og om namnet Gjeilo.
Sjå avisoppslag i GD 1958 om gardsdrifta på Sygard.

Foto digitalmuseum.no

familie 999
Bak står Embjørg, Julie og Torø. Fremst: Ola, Frans, Synne og Gregor rundt 1928,

Torø Gjeilo (1863-1944 frå Vågåsarøygard) og Gregorius Gjeilo (1848-1928). Desse vart steforeldra til Synne som  fløtte til Gjeilo i Skjåk til onkelen sin Gregorius  og Torø på Sygard Gjeilo som adopterte ho som si eiga datter. digitalmuseum.no

Synne vart seinare gift med Ola Fransson Gjeilo som kom frå nabogarden Søre Gjeilo. Faren hans, Frans, hadde tidlegare kjøpt Søre Gjeilo. Denne garden var tidlegare eigd og driven av Sølfest Olsen Gjellhaug, som under tellinga i 1900 budde på garden saman med bestefaren Sølfest Rolvsen Gjellaug (f. 1824), Marit Olsdatter Aanstad (f. 1882) «husholderske» og Anna Olsdatter Haugtrædet «budeie og tjener». Det er fortalt at Sygard AAnstad stemde på retten på garden etter at familien til Ola hadde kjøpt garden og fløtt inn. Men den tidlegare eigaren insisterte på at Frants, Embjørg, Ola og søstrene skulle ha garden og det vart ingen takst.

På garden (Sygard) budde det under tellinga i 1900 i alt 12 personar:
*Gregorius Rolvs. Gjellaug – selveier og gaardbruker f. 1848
*Torø Pederdatter Gjellaug – gaardmandskone f. 1863
*Synne Johnsdatter Vaagesar – arbeider i huset – pleiedatter  f. 1893
*Tjøstel Hans. Kmamsøderjor – tjener f. 1879
*Sigurd lars. Gjellaug – tjener f. 1883
*Rønnaug Erlandsd. Gjellaug – tjener f. 1879
*Torø Gregoriusdatter Bakken – føderaadskone og farsøster til   Gregorius f. 1827
I Føderaadshuset budde Synne Olsdatter Gjellaug f. 1823 som var føderaadskone og dattera Anne f. 1872.

På garden Sygard budde det under tellinga i 1875 i alt 16 personar:
Rolf Gregoriusen f. 1815 og kona Synne f. 1823, borna Gregorius f. 1848, Ole f. 1858, John f. 1864, Rolf f. 1866, Synne f. 1852, Kari f. 1855, Embjørg f. 1860 og Anne f. 1871, trenerstedrengen Ola Nilsen og tjenestepiken Thorø Sevadsdatter.  På garden budde også Gundhild f. 1844, som også var dotter til Rolf, saman med mannen Ole Olsen f. 1828 (arbeidde som skrædder og tømmermand) og sonen deire Ole Olsen f. 1874. Rolf Gregoriusen og familien eigde da 2 hester, 2 føl, 2 okser, 2 kyr, 14 kalver, 8 sauer, 49 gjeter, 28 svin, 6 ful, 1:2 by7 1:2 hal; erter 1:8;po6.
Familien til Ole Olsen og Gundhild eigde 1 ku, 2 sauer og 4 gjeter.

Folka på Sygard Gjeilo 1875.  Fremst frå venstre:
Rolv Gregoriusen (f. 25/12 1815) på fanget har han Rolv Rolvs,(f. 15/12 1866).
Kona til Rolv, Synne Olsdatter Bøje (f. 9/3 1824) og på fanget dotter Anne Rolvsd.(f. 4/8 1871).
Rønnaug Rolvsd. (f.  1/1 1846) gift med Sevald Sevaldsen Nørstnes.
Anne Rolvsd.  (f. 19/9 1850) gift med Johannes Eriksen Kjekahagen.

Gunnhild Rolvsd. (f. 21/5 1844) gift med Ola Olsen Bakken og sonen deira Ola på fanget til mor si. Han vart bokhandlar i E….? Dei to budde på Gjeilo da det var teljing i 1875.
Bak frå venstre:
Ola Rolvs.(f. 25/2 2858)
Gregoirus Rolvs.(f. 25/4 1848) gift med Torø Persdatter Vaagaasarøygard. Fekk ingen barn.

Synne Rolvsd. f. 6/12 1852) gift med Lars Olsen Prestjordet.

Jon Rolvs. (f. 22/4 1864) gift med Julie Halvorsdotter Engum. Dei to kjøpte og budde på Vaagaasar.
Kari Rolvsd. (f. 5/5 1855) gift med Tore Syversen Skamsardalen.
Embjørg Rolvsd. (f. 9/6 1860) gift med Ola Toresen Gjeilo.

Etter folketeljinga i 1875 var eldste dotter Torø Rolvsd. gift med  Sylfest Maurstad, fløtt til Gjeiloshaugen og ikkje med på bildet.

På garden Sygard budde det under tellinga i 1865 i alt 16 personar:
Rolf Gregoriusen f. 1815, Synne Olsdatr. f. 1823, borna Gregorius f. 1848, Ole f. 1858, John. f. 18667, Thorø, f. 1841 og sonene hennar Sølfest f. 1863 (Thorø er ei flyttet til Manden, står det i tellinga), Gunhild f. 1843,  Rønnaug f. 1845, Anne f. 1849, Synne f. 1851, Kari f. 1854,     Embjørg f. 1859, føderaadskona Thorø 76 år gml, tjenestedrengen Guttorm Hansen 19 år gml og Thord Johnsen, Inderst, Forpagter 59 år, Lom. På garden var det i 1865 3 hester, 23 kyr, 70 sauer,  19 gjeter, 5 svin og Utsæd; rug 1 1/2; byg 7;poteter 2 1/2.

Synne på tunet på Sygard. Sikkert pels frå revfarmen dei hadde.

Fotoarkiv Synne